Associationsrätt

Kursens kapitel

 • Generella bestämmelser, Övning 1-8

Totalt: 8 övningar

 • Handelsbolag Övning 1-34
 • Gränsdragning för bolag Övning 35-46
 • Kommanditbolag Övning 47-54

Totalt: 54 övningar

 • Allmänt Övning 1-28
 • Allmänt aktier Övning 29-39
 • Principer Övning 40-49
 • Minoritetsskydd Övning 50-53

Totalt: 53 övningar

 • Koncerner Övning 1-7

Totalt: 7 övningar

 • Bolagsstämma Övning 1-21

Totalt: 21 övningar

 • Styrelsen och VD Övning 1-28

Totalt: 28 övningar

 • Ställföreträdare Övning 1-14

Totalt: 14 övningar

 • Revisor Övning 1-15

Totalt: 15 övningar

 • Skadestånd i aktiebolag Övning 1-10

Totalt: 10 övningar

 • Aktieöverlåtelser Övning 1-7

Totalt: 7 övningar

 • Aktiekapital Övning 1-30

 Totalt: 30 övningar

 • Värdeöverföringar Övning 1-22

Totalt: 22 övningar

 • Borgenärsskydd Övning 1-21

Totalt: 21 övningar

 • Kontrollbalasnräkning Övning 1-14
 • Avveckling Övning 15-18

Totalt: 18 övningar

 • Allmänt ekonomiska föreningar, Övning 1-21
 • Föreningsstämman, Övning 21-33
 • Föreningens ledning, Övning 34-49
 • Kapital i ekonomiska föreningar, Övning 50-57
 • Ideella föreningar, Övning 58-61

Totalt: 61 Övningar

 • Straffrätt Övning 1-18

Totalt: 18 övningar

Totalt: 15 övningar

Totalt: 13 övningar