Aktiebolag Allmänt & Principer

Innehåll

Aktiebolag är fokus i denna kurs och därmed får du en övergripande bild hur aktiebolagslagen fungerar samt dess principer.

Totalt: 53 övningar

Allmänt

Övning allmänt 1

Vilken är den primära lagen som reglerar aktiebolag?

Övning allmänt 2

Är ett aktiebolag en juridisk person?

Övning allmänt 3

Vad är en aktie?

Övning allmänt 4

Vad är ett finansiellt instrument?

Övning allmänt 5

Enligt huvudregeln har man som ägare något ansvar för skulderna i ett aktiebolag?

Övning allmänt 6

Kan man i ett aktiebolag ha bara en aktie?

Övning allmänt 7

Vilka typer av valuta får utgöra aktiekapitalet i ett aktiebolag?

Övning allmänt 8

Vad är den minsta summan i svenska kronor som aktiekapitalet i ett privat aktiebolag behöver uppgå till?

Övning allmänt 9

Vad är den minsta summan i svenska kronor som aktiekapitalet i ett publikt aktiebolag behöver uppgå till?

Övning allmänt 10

Vad är syftet med aktiekapitalet?

Övning allmänt 11

Får man dela ut pengar ur bolagets bundna egna kapital?

Övning allmänt 12

I ett aktiebolag finns 4000 aktier och ett aktiekapital på 500 000 kr. Vad blir varje akties kvotvärde

Övning allmänt 13

I ett aktiebolag finns 200 aktier och ett aktiekapital på 62 000 kr. Vad blir varje akties kvotvärde?

Övning allmänt 14

I ett aktiebolag finns 500 aktier och ett aktiekapital på 50 000 kr. Vad blir varje akties kvotvärde?

Övning allmänt 15

I ett aktiebolag finns 10 aktier och ett aktiekapital på 25 000 kr. Vad blir varje akties kvotvärde?

Övning allmänt 16

I ett aktiebolag finns 60 aktier och ett aktiekapital på 90 000 kr. Vad blir varje akties kvotvärde?

Övning allmänt 17

Får man i ett privat aktiebolag t.ex. lägga ut sina aktier i den lokala tidningen i en annons för försäljning?

Övning allmänt 18

Allison är delägare i ett privat aktiebolag. Hon är också med i en klubb för intresserade av aktiesparande. Denna har 7 medlemmar. Får hon på ett möte med denna klubben bjuda ut sin andel till försäljning?

Övning allmänt 19

Får man i ett privat aktiebolag lägga ut sina aktier på en börs till försäljning?

Övning allmänt 20

Vad är ett kupongbolag?

Övning allmänt 21

Vad är ett avstämningsbolag?

Övning allmänt 22

Vilken av nedanstående alternativ är vanligast att ett så kallat “avstämningsbolag” är?

A. Privat aktiebolag

B. Publikt aktiebolag

Övning allmänt 23

Vad kallas en grundare av ett aktiebolag?

Övning allmänt 24

Kan en grundare av ett aktiebolag vara en fysisk person?

Övning allmänt 25

Vilka är de fyra stegen i att bilda ett aktiebolag?

Övning allmänt 26

När är ett aktiebolag bildat?

Övning allmänt 27

Vad är en stiftelseurkund, vad kan den innehålla?

Övning allmänt 28

Mabel är 17 år och vill starta ett eget aktiebolag, kan hon göra det?

Övning allmänt 29

Måste man ändra i bolagsordningen för att ändra antalet aktier?

Övning allmänt 30

Får en aktie vara röstlös?

Övning allmänt 31

Hur stor röstvärdesskillnad får man maximalt ha mellan två aktieslag?

Övning allmänt 32

Vad är en split?

Övning allmänt 33

Vad är en sammanläggning?

Övning allmänt 34

Vad är viktigt att tänka på vid en split eller sammanläggning?

Övning allmänt 35

Måste en A-aktie ha mer röstvärde än en B-aktie?

Övning allmänt 36

Emily äger aktier i sitt aktiebolag. Hon vill nu få in ordentligt med kapital, men samtidigt behålla kontrollen över bolaget. Hon funderar därför på att eventuellt ha olika typer av aktier med olika rösträtt. Dock har hon hört att alla aktier ska få lika rätt. Vad gäller?

Övning allmänt 37

Vad är Euroclear Sweden AB?

Övning allmänt 38

Vad menas med primärmarknaden?

Övning allmänt 39

Vad menas med sekundärmarknaden?

Principer

Övning principer 40

Vad är SAS principen?

Övning principer 41

Man brukar säga att det finns tvingande regler och avtalsfrihet, vad gäller för ABL?

Övning principer 42

Vad är likhetsprincipen i samband med aktiebolag?

Övning principer 43

Hur behandlas istället likhetsprincipen i handelsbolag?

Övning principer 44

Vart hittar man generalklausulerna i ABL?

Övning principer 45

Vad menas med generalklausulen i 7:47?

Övning principer 46

Vad menas med generalklausulen i 8:41?

Övning principer 47

Vad menas med täckningsprincipen?

Övning principer 48

Vad är sätesprincipen?

Övning principer 49

Vad är inkorporationsprincipen?

Minoritetsskydd

Uppgift minoritetsskydd 50

Lydia är aktieägare i ett bolag med 8 ägare (alla har lika stor andel av rösterna). Inför bolagsstämman funderar hon på hur bolaget bokfört egentligen då hon tycker att årsredovisningen ser konstig ut. Har hon möjligtvis någon chans att få ta del av denna informationen?

Uppgift minoritetsskydd 51

Kan en minoritet tvinga fram en utdelning i ett bolag?

Uppgift minoritetsskydd 52

Vad menas med minoritetsskyddet i samband med ABL?

Uppgift minoritetsskydd 53

Vad menas med borgenärsskydd i samband med ABL?