Aktiekapital

Innehåll

 Totalt: 30 övningar

Bundna kapitalet

Övning aktiekapital 1

Vad är syftet med aktiekapital?

Övning aktiekapital 2

Vad menas med apportegendom?

Övning aktiekapital 3

Kan vilken egendom som helst vara apportegendom i ett aktiebolag och hur sker värderingen?

Övning aktiekapital 4

Åke ska starta en gård ihop med en kompis. Han har en traktor som han vill gå in med i bolaget istället för kontanter som sin del av aktiekapitalet. Kan han det?

Övning aktiekapital 5

Åkes kompis från den förra uppgiften är tveksam till om traktorn är värd 12 500 kr. Åke menar att de bara kan köra på eftersom att det bara är de två som är stiftare.

Stämmer detta eller måste någon extern godkänna det?

Övning aktiekapital 6

Vilken/vilka av följande är bundet eget kapital?

A. Reservfond

B. Balanserad vinst

C. Långfristig skuld

D. Aktiekapital

Övning aktiekapital 7

A. Balanserad förlust

B. Aktiekapital

C. Reservfond

D. Långfristig skuld

Övning aktiekapital 8

Vilka tre olika kategorier av finansiering finns tillgänglig för ett företag?

Övning aktiekapital 9

Ge exempel på hybridkapital.

Emissioner

Övning aktiekapital 10

Vad är en aktieteckning?

Övning aktiekapital 11

Hugo vill köpa aktie i ett onoterat aktiebolag. De gör en nyemission och Hugo köper in sig i bolaget till ett bra pris. Kvotvärdet på aktien var 100 kr/aktie men Hugo som är duktig förhandlare lyckas få det till 50 kr/aktie.

Är detta verkligen lagligt och vad kan det bli för konsekvenser för Hugo?

Övning aktiekapital 12

Vilka fyra sätt finns att efter bolagets bildande öka bolagets aktiekapital?

Övning aktiekapital 13

Vilka tre sätt finns att efter bolagets bildande öka bolagets fria egna kapital?

Övning aktiekapital 14

Vad är en nyemission för något?

Övning aktiekapital 15

Får en aktie vid nyemission köpas till överkurs?

Övning aktiekapital 16

Vilka kan besluta om en nyemission?

Övning aktiekapital 17

Vem ska upprätta förslag på nyemission inför bolagsstämman?

Övning aktiekapital 18

Vad är en apportemission för något?

Övning aktiekapital 19

Moa vill ge ut aktier i sitt aktiebolag till en annan person. Aktiebolaget har tre huvudsakliga aktieägare Linnea, Johan och henne själv som alla äger lika mycket. Johan säger att han hellre vill köpa fler aktier i bolaget än att en utomstående kommer in.

Kan Johan få som han vill eller får Moa som hon vill?

Övning aktiekapital 20

Sherley Smink AB har två ägare. Den ena är Sherley som äger 70% av aktierna. Sen finns också en ett annat bolag som äger 30% av aktierna. Sherley är ganska trött på den andra ägaren som hela tiden kräver information om bolaget. Därför vill hon göra en riktad nyemission till sig själv för att på så sätt göra det andra bolagets röster obetydliga.

Kan hon göra detta?

Övning aktiekapital 21

Ponera att en extra bolagsstämma ska inkallas i aktiebolaget Påhittad som Tusan AB och att man vill behandla nyemission. Aktieägaren Amaro menar att han vill se den senaste årsredovisningen i bolaget innan han fattar beslut. Styrelsens ordförande Tao menar att detta inte behöver finnas med i förslaget.

Amaro frågar därför dig, vad gäller egentligen?

Aktiekapital

Övning aktiekapital 22

Vad är en konvertibel?

Övning aktiekapital 23

Dingryds Disco AB bedriver krogverksamhet. Den lokala banken har gett ut lån till företaget i form av en konvertibel. Vid utgivande av lånet trodde man på en expansiv utveckling för företaget. Denna utvecklingen har dock uteblivit och företaget har gått sämre varje år.

Banken rådfrågar nu dig och de borde konvertera lånet till aktier eller behålla fordran som ett lån?

Övning aktiekapital 24

Vad är en teckningsoption?

Övning aktiekapital 25

Vilket kapitel i ABL reglerar minskning av aktiekapitalet?

Övning aktiekapital 26

Vilka är de tre vanligaste anledningarna till att man minskar aktiekapitalet?

Övning aktiekapital 27

Hur stort stöd krävs för att genomföra ett beslut om minskning av aktiekapital?

Övning aktiekapital 28

Ponera att ett bolag har A- och B-aktier. A-aktierna ägs alla av en person som har 85% av rösterna i bolaget och 70% av det totala antalet aktier, men bara 60% av B-aktierna. Denna vill med hjälp av sina aktier göra så att B-aktierna blir färre. Detta för att ytterligare utöka sina aktiers makt. Kan han vara säker på att hans röstandelar räcker?

Övning aktiekapital 29

Vem ska upprätta förslag på minskning av aktiekapital inför bolagsstämman?

Övning aktiekapital 30

I aktiebolaget Wagners Vagnar AB har man förra året använt delar av sitt aktiekapital för att täcka en förlust. Detta skedde genom en minskning av aktiekapitalet. Under det nu aktuella året går dock bolaget mycket bättre och ägarna hoppas på en stor utdelning. Deras jurist menar dock att detta inte kan ske utan vidtagande av vissa åtgärder.

Vad syftar deras jurist på?