Aktieöverlåtelser

Innehåll

I detta avsnittet får du lära dig om olika inskränkningar som kan göras i bolagsordningen för att begränsa rätten att fritt sälja vidare aktier.

Totalt: 7 övningar

Aktieöverlåtelser

Övning aktieöverlåtelser 1

Enligt huvudregeln, finns det några begränsningar i rätten att avyttra en aktie?

Övning aktieöverlåtelser 2

Vad är en hembudsklausul?

Övning aktieöverlåtelser 3

Vad är en förköpsklausul?

Övning aktieöverlåtelser 4

Vad är en samtyckesklausul?

Övning aktieöverlåtelser 5

Emma, Rebecca och Sofia äger och driver ett aktiebolag ihop. I bolagsordningen har de skrivit innan en klausul. Emma vill sälja sin andel till hennes granne. Rebecca säger då stopp och säger att Emma måste ha tillåtelse från såväl Rebecca som Sofia innan hon får sälja.

Vad är detta för klausul?

A. Hembudsklausul

B. Förköpsklausul

C. Samtyckesklausul

D. Det är ingen ABL reglerad klausul

Övning aktieöverlåtelser 6

Rigmor, Erik och Stefan äger och driver ett bolag i aktiebolagsform tillsammans. Man har skrivit i sin bolagsordning en begränsning i rätten att sälja aktier. Denna gör att man måste fråga de andra aktieägarna innan man säljer sina aktier till en utomstående om de hellre skulle vilja köpa.

Vad är detta för klausul?

A. Hembudsklausul

B. Förköpsklausul

C. Samtyckesklausul

D. Det är ingen ABL reglerad klausul

Övning aktieöverlåtelser 7

Macke, Siv och Karim äger och driver ett aktiebolag tillsammans. Man har skrivit i bolagsordningen att aktierna ska kunna säljas till personer bosatta utanför deras kommun. Siv Säljer nu sina aktier till sin före detta kollega som bor i grannkommunen.

Vad är detta för klausul?

A. Hembudsklausul

B. Förköpsklausul

C. Samtyckesklausul

D. Det är ingen ABL reglerad klausul