Associationsrätt exempeltenta 1

Innehåll

Detta är förslag hur en tentamen kan se ut i associationsrätt (7,5 hp). Var noga med att se vad som är aktuellt på din kurs, då detta endast är ett förslag på tentamen. Mest handlar det om vilka frågor som kan behandlas och det innehåller repetition från tidigare avsnitt i kursen. Notera att dessa tentor består av många mindre frågor och upplägget kan variera beroende på kursansvarig och examinator. T.ex. kan motivering för vilket svar som är rätt krävas.

Totalt: 15 övningar

Exempeltenta 1

Övning  1

Fatma, Muhammed och Leonardo driver ett handelsbolag ihop. Handelsbolaget omsätter 40 miljoner kr per år, har 200 anställda och har en balansomslutning på 25 miljoner kr. Detta har gällt de senaste 3 åren. Måste de ha revisor i bolaget?

Övning  2

Ronny och Olofs råsnygga och otympliga bilar HB säljer bilar. Ronny säljer Opel och Olof säljer Mercedes. I bolagsavtalet har de gjort upp att de säljer sina respektive bilmärken och får inte sälja bilar av den andres märke. Trots detta säljer Ronny en Mercedes skåpbil för en riklig provision.

Är handelsbolaget bundet av detta eller gäller inte köpet?

Övning  3

Ronny från Ronny och Olofs råsnygga och otympliga bilar HB i den tidigare uppgiften blir krävd på 10 000 kr av en leverantör till bolaget. Ronny försvarar sig och menar att han själv bara kan bli krävd på 5 000 kr och de resterande 5 000 kr ska Olof krävas på. Vad gäller?

Övning  4

Lars Bohleysen är särskild firmatecknare i ett aktiebolag. Han äger 1% av aktierna och brukar ofta köpa diverse kontorsmaterial. Han är ofta på samma företag och handlar ofta. En dag vill han köpa upp hela lagret av kontorsmaterial. Handlaren blir lite osäker på denna plötsliga affär, något är skumt menar han. 

A. Kan detta avtalet bli ogiltigt för handlaren?

B. Ponera att Lars Bohleysen ofta köpte upp lagret, förändrar det saken?

Övning  5

Vad händer om en VD går inom sin behörighet men utanför sin befogenhet i ett avtal?

Övning  6

Bosse är VD i brödbageriet aktiebolag. Han har precis köpt en lokal och är mycket nöjd med investeringen. Det kommer bli en bra expansion menar han. Styrelsen håller däremot inte med. Styrelsen vill nu ha din hjälp för att göra detta avtal ogiltigt för bolaget, de hävdar att det inte ryms inom den löpande förvaltningen därmed att Bosse gått utanför sin behörighet.

Vad har du får råd till styrelsen?

Övning  7

Gruvåsen i Skelle AB är ett zinkgruveföretag som söker investerare. I deras årsredovisning för året innan förde bolaget sig med osanningar vad gäller lönsamheten. När detta uppdagas menar vissa aktieägare att de blivit lurade att teckna aktier i bolaget och vill ställa styrelsens ledamöter till svars för detta, går det?

Övning  8

Åke ska starta en gård ihop med en kompis. Han har en traktor som han vill gå in med i bolaget istället för kontanter som sin del av aktiekapitalet. Kan han det?

Övning  9

Ett aktiebolag vill lämna ett lån till en styrelseledamot som äger 25% av bolaget, är detta möjligt?

Övning  10

Får Moderbolaget AB lämna lån till Köparen AB så att den kan köpa aktier i Dotterbolaget AB?

Övning  11

Bankdosafabriken AB är ett aktiebolag som ska ha årsstämma. Styrelsen föreslår en utdelning på 100 000 kr. Bolaget har ett totalt eget kapital på 150 000 kr varav 50 000 kr är bundet  eget kapital. 

A, Är utdelningen acceptabel enligt ABL:s regler?

B. Vad blir konsekvenserna för styrelsen och aktieägarna om den inte är det?

Övning  12

Ponera att en livsmedelsbutik (Kak ekonomiska förening) säljer ett parti tomater till kunden Emma som är medlem i den ekonomiska föreningen. Detta sker till ett pris som väsentligt understiger inköpspriset i butiken. Är detta en värdeöverföring?

Övning  13

Ponera att Emma från uppgiften ovan köper varorna till 90% av priset som övriga kunder betalar. Detta skulle medföra att Kak går plus minus noll. Är detta en värdeöverföring?

Övning  14

Parten C och D ska förhandla ett pris på ett bolagsförvärv. C säljer bolaget och D köper. D säger till C att han som allra högst kan betala 5 miljoner för detta, men i själva verket är han villiga att gå till 7,5 miljoner. Har D begått ett bedrägeri?

Övning  15

Exemplifiera vilka som omfattas av lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall.