Associationsrätt exempeltenta 2

Innehåll

Detta är förslag hur en tentamen kan se ut i associationsrätt (7,5 hp). Var noga med att se vad som är aktuellt på din kurs, då detta endast är ett förslag på tentamen. Mest handlar det om vilka frågor som kan behandlas och det innehåller repetition från tidigare avsnitt i kursen. Notera att dessa tentor består av många mindre frågor och upplägget kan variera beroende på kursansvarig och examinator. T.ex. kan motivering för vilket svar som är rätt krävas.

Totalt: 13 övningar

Exempeltenta 2

Övning  1

I ett handelsbolag på obestämd tid är Melody och Vivian bolagsmän. Melody är grinig på Vivian som gjort flera spontana köp som hon ogillar. Rätt som det är kommer senare de karlarna som Vivian köpt produkterna av och kräver Melody på betalning. Melody menar dock att de får lösa in den skulden hos Vivian.


A. Vad gäller angående leverantörernas krav på betalning?
Ponera att Vivians spontana inköp visade sig bero på att hon har börjat att arbeta hos en konkurrent och medvetet försöker sätta bolaget i konkurs. Detta bör ju göra Melody mycket upprörd. Melody är också medveten om sitt personliga ekonomiska ansvar som bolagsman. Hon vill därför likvidera bolaget. 

B. Vilka möjligheter finns för Melody att likvidera bolaget och hur snabbt kan det gå?

Övning  2

Jorges taxi är ett handelsbolag som drivs av Jorge och två kompisar på icke förutbestämd tid. Den ena kompisen har dock på senaste tiden agerat märkligt och inte tagit körningar som vanligt. Jorge misstänker att något är fel och upptäcker en dag att hans kompis kör taxi för ett annat bolag. Därmed inser han också att det är därför som så få körningar har utförts. Rasande som han är vill Jorge lägga ner hela verksamheten. Den lojala kompisen menar dock att de inte behöver detta. Han säger att de kan utesluta svikaren istället. Osäker som han är på rättsläget frågar han dig om hjälp.

Kan de sparka ut deras kompis som arbetar för ett konkurrerande bolag och fortsätta bedriva det i övrigt lönsamma bolaget?

Övning  3

Vad menas med styrelsens och VD:ns upplysningsplikt på bolagsstämma?

Övning  4

Ola är VD i ett aktiebolag som bedriver gruvverksamhet. Han har nu tagit beslut om ett avtal att köpa mark för 500 miljarder. Han hävdar att det är en kanoninvestering. Dock vet han inte om han får göra det då det inte hänför sig till den löpande förvaltningen. Styrelsen har sagt att det är okej för honom att göra köpet.

Kan Ola göra denna affär?

Övning  5

Fanny får ett erbjudande att köpa ett hus från ett stort fastighetsbolag där hennes syster är VD. Priset är mycket bra för Fannys del. Fanny är ganska säker på att detta inte borde vara lagligt. Om hon ändå ingår avtalet vad händer?

Övning  5

Vad är en förköpsklausul?

Övning  6

Vad är en samtyckesklausul?

Övning  7

Ett aktiebolag vill lämna ett lån till en aktieägare som äger 0,4% av bolaget, är detta möjligt?

Övning  8

Får Dotterbolaget AB göra som illustreras och lämna lån till köparen AB för att det bolaget ska kunna köpa aktier i Dotterbolaget AB?

Övning  9

Rostiga spanska bilar AB har en verksamhet där de både köper och säljer begagnade bilar, samt importerar från södra Europa. De har även en näringsfastighet i Södertälje med bokfört värde på 500 000 kr. De är totalt 10 aktieägare men en av dessa Robert är intresserad av att köpa denna byggnad. Robert har förhandlat till ett bra pris på denna 350 000 kr. Styrelsen beslutar att sälja den till honom för det priset.

Är detta förenligt med ABL?

Övning  10

Ett politiskt ungdomsförbund tar in medlemsavgifter för att finansiera föreläsare under deras verksamhetsår. Är detta typiskt sett en ekonomisk förening?

Övning  11

En livsmedelsbutik ägs av sina medlemmar. Denna ska köpa in mat billigt för att spara pengar åt medlemmarna. Eventuella överskott går tillbaka till medlemmarna. Är detta typiskt sett en ekonomisk förening?

Övning  12

Kan följande klassas som otillbörlig marknadspåverkan:

Hasse äger en dagstidning. I den skriver han att aktien i Påhittad som tusan AB borde vara värd dubbelt så mycket som det aktuella priset på börsen, något som det helt saknas belägg för.

Han själv äger många aktier i bolaget men det står inte med i tidningsartikeln.

Övning  13

Förklara kort vad svindleri innebär.