Avveckling & konkurs

Innehåll

Efter detta avsnitt i associationsrätt kommer du kunna det viktiga om aktiebolags avveckling samt om konkurser.

Totalt: 18 övningar

Kontrollbalansräkning

Övning avveckling 1

Vad är tvångslikvidation?

Övning avveckling 2

I vilket kapitel i ABL regleras tvångslikvidation vid kapitalbrist?

Övning avveckling 3

Vad är en kontrollbalansräkning?

Övning avveckling 4

Vem har plikt att upprätta en kontrollbalansräkning?

Övning avveckling 5

Hur lång tid har bolaget på sig att återställa aktiekapitalet efter att det konstaterats att det ligger under 50% enligt kontrollbalansräkningen?

Övning avveckling 6

Hur mycket av aktiekapitalet måste bolaget återställa?

A. minst 50%

B. över 50%

C. under 50%

D. 100%

Övning avveckling 7

Vad händer vid en kontrollbalansräkning 1 respektive kontrollbalansräkning 2?

Övning avveckling 8

Anta att ett bolag upprättar en kontrollbalansräkning och får fram ett eget kapital på 13 000 kr och det registrerade egna kapitalet är 25 000 kr.

Ska styrelsen kalla till bolagsstämma för att ta upp frågan om likvidation?

Övning avveckling 9

Anta att ett bolag upprättar en kontrollbalansräkning och får fram ett eget kapital på 14 000 kr och det registrerade egna kapitalet är 28 000 kr. Ska styrelsen kalla till bolagsstämma för att ta upp frågan om likvidation?

Övning avveckling 10

Anta att ett bolag upprättar en kontrollbalansräkning och får fram ett eget kapital på 11 000 kr och det registrerade egna kapitalet är 50 000 kr. Ska styrelsen kalla till bolagsstämma för att ta upp frågan om likvidation?

Övning avveckling 11

Vad händer om en styrelse medvetet inte upprättar en kontrollbalansräkning även fast det finns skäl att upprätta en?

Övning avveckling 12

Vilka olika åtgärder kan vidtas för att återställa det egna kapitalet?

Övning avveckling 13

Vad händer om likvidation vägras vid den andra kontrollstämman om aktiekapitalet inte återhämtat sig till 100%?

Övning avveckling 14

I företaget Kaktus Kuckonger AB har man under flera år gått med förlust. Styrelsen har börjat oroa sig för att det egna kapitalet blivit för litet. Man upprättar därför en kontrollbalansräkning. Denna visar att man har 65% av aktiekapitalet i form av eget kapital. VD:n påpekar dock att man när man började göra kontrollbalansräkningen hade företaget tillgångar som nu gått upp i värde. Hade de inte gått upp i värde under tiden hade man behövt kalla till bolagsstämma.

Måste de ändå göra det?

Avveckling

Övning avveckling 15

Åke är snart 85 år och orkar inte bedriva sitt jordbruk längre. Han har ett aktiebolag och är ensam ägare. Vad har han för möjligheter att avveckla verksamheten?

Övning avveckling 16

Lars-Åke har länge känt sig trakasserad av övriga aktieägare. Bland annat av aktieägaren Ragnar som äger 50%. Lars-Åkes jurist säger att de har tillräckligt med underlag av att Ragnar i flera år har utövat maktmissbruk på årsstämmorna. Lars-Åke är trött på bolaget och vill helst bara lägga ner. Vad finns för förutsättningar till likvidation av bolaget.

Övning avveckling 17

Vad händer när en konkurs lämnar ett överskott efter sina fordringar?

Övning avveckling 18

Vad händer när en konkurs lämnar ett underskott efter sina fordringar?