Bolagsstämma

Innehåll

Efter detta avsnitt i associationsrätt kommer du kunna det viktigaste om bolagsstämman samt hur den fungerar.

Totalt: 21 Övningar

Bolagsstämma

Uppgift bolagsstämma 1

Vilket är det mest direkta sättet som alla aktieägare har möjlighet att påverka företaget de äger aktier i?

Övning bolagsstämma 2

Vad gör bolagsstämman i ett aktiebolag?

Övning bolagsstämma 3

Vad gör styrelsen i ett aktiebolag?

Övning bolagsstämma 4

Vad gör en VD i ett aktiebolag?

Övning bolagsstämma 5

Vad är en röstlängd?

Övning bolagsstämma 6

Hur lång tid har ett aktiebolag på sig att ha bolagsstämma efter att deras räkenskapsår är slut.

Övning bolagsstämma 7

Vilka är de tre primära frågorna som ska behandlas på en årsstämma i ett aktiebolag?

Övning bolagsstämma 8

Kan någon annan än bolagsstämman ändra i bolagsordningen?

Övning bolagsstämma 9

Kan ett bolag ha fler än en bolagsstämma årligen?

Övning bolagsstämma 10

Vilka har rätten att kalla in en extra bolagsstämma?

Övning bolagsstämma 11

Johannes funderar på att ta ett uppdrag som finanschef i ett börsbolag. Han kräver en ganska hög ersättning men är också aktiv i kommunistiska partiet och vill därför inte att hans ersättning blir allmänt känd. Vad säger ABL?

Övning bolagsstämma 12

Rosa får reda på av en annan aktieägare till ett aktiebolag att en bolagsstämma ska hållas. Detta är dagen innan den inträffar. Rosa blir upprörd då hon inte då kan delta med detta korta varsel. Hon vill såklart vara med och bestämma då hon har investerat mycket pengar. Vad gäller?

Övning bolagsstämma 13

Är dagens bolagsstämmor primärt utpräglade av förväntade beslut eller oväntade beslut?

Övning bolagsstämma 14

Ge exempel på vad som ska finnas i en kallelse till bolagsstämma.

Övning bolagsstämma 15

Vad menas med styrelsens och VD:ns upplysningsplikt på bolagsstämma?

Övning bolagsstämma 16

På vilken ort får man hålla bolagsstämman?

Övning bolagsstämma 17

Nya styrelseledamöter ska väljas i ett bolag. Vid val en den sista ledamoten finns 3 kandidater. Fatima får 27% av rösterna, Ali får 5% av rösterna och Bengt-Åke får 68% av rösterna.

Vem blir styrelseledamot?

Övning bolagsstämma 18

Året därefter ska styrelsen väljas på nytt och likt senast blir det omröstning på sista platsen. Denna gången var Fatimas kandidatur mer ordnad så hon får 50% av rösterna samtidigt som Bengt-Åke också får 50%.

Vem blir styrelseledamot?

Övning bolagsstämma 19

Kackas Kakelplattor AB ska byta namn. Detta tas upp på bolagsstämman och 65% av rösterna på stämman (där alla aktier är representerade) bifaller förslaget.

Ska de byta namn?

Övning bolagsstämma 20

Ge ett exempel på en klandergrund för ett beslut.

Övning bolagsstämma 21

Vilken är tidsgränsen för klander?