Borgenärsskydd & låneförbud

Innehåll

Totalt: 21 övningar

Borgenärsskydd & låneförbud

Övning borgenärsskydd 1

Får ett aktiebolag lämna ett lån till dess aktieägare?

Övning borgenärsskydd 2

Vilka är de två olika låneförbuden i ABL:s 21:a kapitel?

Övning borgenärsskydd 3

Får man enligt det allmänna låneförbudet låna ut pengar till en aktieägare?

Övning borgenärsskydd 4

Får man enligt det allmänna låneförbudet låna ut pengar till VD:n i bolaget?

Övning borgenärsskydd 5

Får man enligt det allmänna låneförbudet låna ut pengar till en aktieägares syskon?

Övning borgenärsskydd 6

Ett aktiebolag vill lämna ett förmånligt lån till en fysisk person. Den fysiska personen Ingrid har en god ekonomi med årsinkomst på 700 000 kr. Ränteintäkterna är bra för bolaget och dem fick denna ide av VD:n eftersom Ingrid är hans syster. 

Kan bolaget ge ut detta lån?

Övning borgenärsskydd 7

Ett aktiebolag vill lämna ett förmånligt lån till en fysisk person. Den fysiska personen Ingemar har en god ekonomi med årsinkomst på 300 000 kr. Ingemar är god vän med en styrelseledamot och har därför fått detta lån. Lånet beräknas öka bolagets intäkter med 2% per år.

Kan bolaget ge ut detta lån?

Övning borgenärsskydd 8

AB Moder VD vill låna ut 1 000 000 kr till AB Dotters styrelseordförande. AB Moder äger andelar motsvarande 20% i AB Dotter.

Kan bolaget ge ut detta lån?

Övning borgenärsskydd 9

Pang Pong AB ägs av Norra Barrtorps kommun. Bolaget vill ge ut ett lån till sin enda aktieägare. Får de det?

Övning borgenärsskydd 10

Erika äger 100% av ett utbildningsföretag i aktiebolagsform. Hon äger också ett annat aktiebolag till 100% som säljer modeller av raketer. Detta tänker hon inte omfattas av förbudet mot lån eftersom de inte enligt henne är en koncern. Således menar Erika att lån bör kunna ske 

A. Är de två bolagen enligt ABL koncern med varandra?

B. Får lån ske från det ena bolaget till det andra?

Övning borgenärsskydd 11

Ett aktiebolag vill lämna ett lån till en styrelseledamot som äger 25% av bolaget, är detta möjligt?

Övning borgenärsskydd 12

Ett aktiebolag vill lämna ett lån till en aktieägare som äger 0,4% av bolaget, är detta möjligt?

Övning borgenärsskydd 13

Vart i ABL finns den utvidgande koncerndefinitionen vid lån?

Övning borgenärsskydd 14

Vart hittar vi förbudet mot förvärvslån i ABL?

Övning borgenärsskydd 15

Iael AB vill ge ut ett lån till Hoppa Högt AB för att de ska kunna köpa Iael AB. Är detta lagligt?

Övning borgenärsskydd 16

Övning borgenärsskydd 16 Bild

Får Dotterbolaget AB göra som illustreras och lämna lån till köparen AB för att det bolaget ska kunna köpa aktier i Dotterbolaget AB?

Övning borgenärsskydd 17

Övning borgenärsskydd 17 bild

Får Moderbolaget AB lämna lån till Köparen AB så att den kan köpa aktier i Dotterbolaget AB?

Övning borgenärsskydd 18

Vad händer om ett ogiltigt lån har getts till en aktieägare?

Övning borgenärsskydd 19

Alisabish AB vill lämna ett lån till en aktieägare. Juristen i bolaget säger att det inte går, men att de kan söka dispens. Hos vem kan de söka dispens enligt?

A. Finansinspektionen

B. Migrationsverket

C. Skatteverket

D. Bolagsverket

E. Verksamt

Övning borgenärsskydd 20

I aktiebolaget Manojs mat AB har man köpt sin egna aktier på börsen för ett pris av 500 kr styck. Företaget köpte 50 aktier. Till vilket värde ska dessa bokföras i balansräkningen?

Övning borgenärsskydd 21

Vad är ett aktieägartillskott?