Generella bestämmelser

Innehåll

I detta kapitel får generella kunskaper om alla associationer.

Totalt: 8 övningar

Övning generella bestämmelser 1

Vad är en association?

Övning generella bestämmelser 2

Vad finns det för kännetecken för en association?

Övning generella bestämmelser 3

Ge exempel på en association.

Övning generella bestämmelser 4

Vilken eller vilka av nedanstående är en sluten association?

A. Aktiebolag

B. Politisk studentförening

C. Bandyklubb

D. Handelsbolag

E. Bygdegårdsförening

Övning generella bestämmelser 5

Vilken eller vilka av nedanstående är en öppen association?

A. Aktiebolag

B. Politisk studentförening

C. Bandyklubb

D. Handelsbolag

E. Bygdegårdsförening

Övning generella bestämmelser 6

Vilken är den primära lagen som reglerar ideella föreningar?

Övning generella bestämmelser 7

Är en stiftelse en association?

Övning generella bestämmelser 8

Är en enskild firma en association?