Handelsbolag

Innehåll

Fokus i detta kapitel är handelsbolag och hur det fungerar samt juridiska case t.ex. vinstutdelning, firmatecknare, likvidation. Även vad som kännetecknar ett bolag och kommanditbolag

Totalt: 54 övningar

Handelsbolag

Övning handelsbolag 1

Vilken är den primära lagen som reglerar enkla bolag?

Övning handelsbolag 2

Ska ett handelsbolag respektive enkelt bolag registreras?

Övning handelsbolag 3

Vad är den stora skillnaden mellan enkelt bolag och handelsbolag?

Övning handelsbolag 4

Vilka personer (fysiska och juridiska) kan bli delägare i ett enkelt bolag eller handelsbolag?

Övning handelsbolag 5

Kan en död fysisk person bli delägare i ett enkelt bolag eller handelsbolag?

Övning handelsbolag 6

Kan en fysisk person i konkurs bli delägare i ett enkelt bolag eller handelsbolag?

Övning handelsbolag 7

Maria, Edvin och Anton bedriver ett handelsbolag. Dem har sen tidigare tagit alla viktiga beslut tillsammans t.ex. när de köpte in maskiner. Edvin och Anton har nu sett att deras stora maskin har gått sönder och behöver en omfattande reparation. Alla tre har tidigare beslutat att produktionen inte får stanna upp till varje pris för att hinna leveranserna. Edvin och Anton är nu själva på plats då Maria är på semester i Bali, därför fixar de en reparatör direkt som fixar skadan för 500 000 kr. 

Maria menar då att hon skulle konsulterats och att det bryter deras bolagsavtal, vad gäller?

Övning handelsbolag 8

Knut, Bo och fem till medlemmar har en bokklubb där dem köper och säljer böcker inom skogsindustrin och dess skadedjur, bolaget är inte registrerat i handelsregistret. Nu har dem kommit över en speciell upplaga om granbarkborren. Knut och resterande medlemmar vill sälja den här boken som vanligt, men Bo vill bestämt behålla den här boken i bolaget.

Vad händer med boken?

Övning handelsbolag 9

Gjert arbetar som säljare i ett handelsbolag som säljer motorfordon (han är själv inte bolagsman). Han blir fäst vid en motorcykel som han senare tar hem och använder hemma. Han underrättar bolagsmännen i bolaget och dem tycker ändå att det är okej, då han sålt mycket i år.

Är det tillåtet för Gjert att göra på detta sätt?

Övning  handelsbolag 10

Åke är bolagsman i ett handelsbolag. Handelsbolaget säljer frysar. På morgonen fick Åke ett samtal från en kund som sa att en ny frys var trasig bara timmar efter installationen. Åke åker direkt och fixar detta hos kunden, men använder egen bil och bensin för jobbet.

Åke vill nu ha ersättning för bensinen, kan han få det?

Övning  handelsbolag 11

I Makronog HB har man ett resultat på ett antal miljoner. Varje bolagsman har satsat 200 000 var i bolaget. 

Hur ska resultatet fördelas i bolaget om (beräkningar ej nödvändiga):

  1.  Om inget avtalats?
  2. Om avtal föreligger?

Övning  handelsbolag 12

Året är 2020 och handelsbolaget i fråga har gjort en vinst under året på 200 000 kr. Ägarna har kommit överens om ett arvode som dem tycker är rimligt gentemot deras arbetsinsats. Bolagsmännen har även bestämt att det resultatet som blir över delas lika bland bolagsmännen. Referensräntan har dem tagit fram och den var 0% detta år. Beräkna respektive bolagsman resultat och därefter deras utgående balans för deras eget kapital konton.

SaraSippe
Privatinsättningar50 00050 000
Privatuttag60 00030 000
IB100 000125 000
Arvode20 00050 000

Övning  handelsbolag 13

I handelsbolaget Kabyx finns 3 delägare, Nalissa, Felicia och Sonny. Bolaget hade 20XX en vinst på 600 000 kr. Efter arvode för arbete och ersättning för insatt kapital delar y-barnen lika på eventuell återstående vinst. Referensräntan i början på året var 7%. För de tre ägarna gäller följande:

NalissaFeliciaSonny
IB Eget kapital100 000200400 000
Privatinsättningar300 00089 800400 000
Privatuttag320 0000300 000
Arvode för utfört arbete80 000300 0000

Hur ska resultatet fördelas?

Vad blir deras utgående balans på deras egna kapital konton?

Övning  handelsbolag 14

Är ett handelsbolag ett skattesubjekt?

Övning  handelsbolag 15

Karla och Danilo driver ett handelsbolag ihop. Karla gör ett grovt misstag på fyllan och orsakar bolaget stor skada genom sin vårdslöshet. Ska hon ersätta skadan?

Övning  handelsbolag 16

När har bolagsmän rätt att ta del av resultatet?

Övning  handelsbolag 17

Bengt är bolagsman i ett handelsbolag. Han är en upptagen man som inte har tid med den dagliga driften i bolaget utan bara investerar. Han vill nu efter bokslutet 2021 se bolagets resultaträkning. Övriga bolagsmän motsätter detta och säger att det kan skada bolaget, vad gäller?

Övning  handelsbolag 18

Vad är en firmatecknare/ställföreträdare?

Övning  handelsbolag 19

Vad händer om en bolagsman sluter ett avtal utanför sin befogenhet?

Övning  handelsbolag 20

Ronny och Olofs råsnygga och otympliga bilar HB säljer bilar. Ronny säljer Opel och Olof säljer Mercedes. I bolagsavtalet har de gjort upp att de säljer sina respektive bilmärken och får inte sälja bilar av den andres märke. Trots detta säljer Ronny en Mercedes skåpbil för en riklig provision.

Är handelsbolaget bundet av detta eller gäller inte köpet?

Övning  handelsbolag 21

Ronny från Ronny och Olofs råsnygga och otympliga bilar HB i den tidigare uppgiften blir krävd på 10 000 kr av en leverantör till bolaget. Ronny försvarar sig och menar att han själv bara kan bli krävd på 5 000 kr och de resterande 5 000 kr ska Olof krävas på. Vad gäller?

Övning  handelsbolag 22

Ronny från Ronny och Olofs råsnygga och otympliga bilar HB i de tidigare uppgifterna kommer nu tillbaka till bilhallen. Han är mycket upprörd över att han blivit krävd på pengar och vill ha 10 000 kr av Olof för besväret.

Vad gäller om inget är avtalat?

Övning  handelsbolag 23

Ove har fått frågan att var med i Björnes HB. Dem håller på med ett forskningsprojekt och har samlat på sig förluster i bolaget upp till 500 000 kr. Ove är osäker med detta och undrar om han blir ansvarig för dessa tidigare förluster?

Övning  handelsbolag 24

Gustav vill träda in i Omölpiken HB. En av de nuvarande bolagsmännen vill inte att Gustav ska få vara med i bolaget. Däremot vill de andra tre ursprungliga ägarna det, dem har alltså majoritet. Få Gustav gå med i Omölpiken HB?

Övning  handelsbolag 25

Om en bolagsman dör, vad händer?

Övning  handelsbolag 26

Om en bolagsman går i konkurs, vad händer?

Övning  handelsbolag 27

Om ett handelsbolag plötsligt får endast en ägare, vad händer?

Övning  handelsbolag 28

Marcus är en av 5 bolagsmän i Rasskulauen AB. Marcus fick en psykos och snodde alla pengar ur handelsbolagets kassa till ett belopp på 400 000 kr, för att sedan fly landet till Ryssland. Nu vill samtliga bolagsmän lägga ner verksamheten på grund av detta oflyt, kan dem det?

Övning  handelsbolag 29

När anses ett handelsbolag som helt avvecklat under en likvidation?

Övning  handelsbolag 30

När behöver ett handelsbolag med juridisk person som ägare ha en revisor?

Övning  handelsbolag 31

Edvina och Sejla äger tillsammans med deras pappas aktiebolag ett handelsbolag. Handelsbolaget omsätter 4 miljoner kr per år, har två anställda (Edvina och Sejla) och har en balansomslutning på 400 000 kr. Detta har gällt de senaste 4 åren. Måste de ha revisor i bolaget?

Övning  handelsbolag 32

Fatma, Muhammed och Leonardo driver ett handelsbolag ihop. Handelsbolaget omsätter 40 miljoner kr per år, har 200 anställda och har en balansomslutning på 25 miljoner kr. Detta har gällt de senaste 3 åren. Måste de ha revisor i bolaget?

Övning  handelsbolag 33

I ett handelsbolag på obestämd tid är Melody och Vivian bolagsmän. Melody är grinig på Vivian som gjort flera spontana köp som hon ogillar. Rätt som det är kommer senare de karlarna som Vivian köpt produkterna av och kräver Melody på betalning. Melody menar dock att de får lösa in den skulden hos Vivian.


A. Vad gäller angående leverantörernas krav på betalning?
Ponera att Vivians spontana inköp visade sig bero på att hon har börjat att arbeta hos en konkurrent och medvetet försöker sätta bolaget i konkurs. Detta bör ju göra Melody mycket upprörd. Melody är också medveten om sitt personliga ekonomiska ansvar som bolagsman. Hon vill därför likvidera bolaget. 

B. Vilka möjligheter finns för Melody att likvidera bolaget och hur snabbt kan det gå?

Övning  handelsbolag 34

Jorges taxi är ett handelsbolag som drivs av Jorge och två kompisar på icke förutbestämd tid. Den ena kompisen har dock på senaste tiden agerat märkligt och inte tagit körningar som vanligt. Jorge misstänker att något är fel och upptäcker en dag att hans kompis kör taxi för ett annat bolag. Därmed inser han också att det är därför som så få körningar har utförts. Rasande som han är vill Jorge lägga ner hela verksamheten. Den lojala kompisen menar dock att de inte behöver detta. Han säger att de kan utesluta svikaren istället. Osäker som han är på rättsläget frågar han dig om hjälp.

Kan de sparka ut deras kompis som arbetar för ett konkurrerande bolag och fortsätta bedriva det i övrigt lönsamma bolaget?

Gränsdragning bolag

Övning gränsdragning för bolag 35

Vilka tre kumulativa rekvisit finns för att ett “bolag” ska anses finnas?

Övning gränsdragning för bolag 36

Vilken/vilka av följande alternativ är kännetecken av en förening?

A. Det är en sluten delägarkrets

B. Vinstsyfte föreligger

C. Det växlar ofta medlemmar

Övning gränsdragning för bolag 37

Kålle och Sålle köper en bil ihop. De tänker använda denna som en slags taxiverksamhet.

Är detta ett bolagsförhållande?

Övning gränsdragning för bolag 38

Nils och Ture köper en båt ihop. De tänker använda denna för fiskeverksamhet och sen sälja fisken på torget.

Är detta ett bolagsförhållande?

Övning gränsdragning för bolag 39

Eddie och William köper en båt ihop. Båda ska använda denna för privat ändamål.

Är detta ett bolagsförhållande?

Övning gränsdragning för bolag 40

Nils och William köper en skördetröska tillsammans. De tänker leasa ut denna till lokala bönder när deras gå sönder för att tjäna pengar.

Är detta ett bolagsförhållande?

Övning gränsdragning för bolag 41

Maja och Maja köper en gård tillsammans. De tänker bedriva sedvanligt jordbruk för att försörja sig.

Är detta ett bolagsförhållande?

Övning gränsdragning för bolag 42

Mats och Lars-Göran köper en skogsfastighet med tillhörande sågverk tillsammans. De tänker primärt bedriva skogsbruk för att försörja sig, men också bo på fastigheten.

Är detta ett bolagsförhållande?

Övning gränsdragning för bolag 43

Om ett bolags existens har konstaterats, vad är de två ytterligare kraven för ett handelsbolag?

Övning gränsdragning för bolag 44

Om ett bolag har konstaterats, vad är de ytterligare kraven för ett enkelt bolag?

Övning gränsdragning för bolag 45

Hur kan kravet på näringsverksamhet beskrivas?

Övning gränsdragning för bolag 46

Tre byggbolag har tillsammans tagit på sig ett projekt om att asfaltera om hela Flen. De har skrivit ett avtal om samarbete på sex månader och den förväntade vinsten blir 2 miljoner per byggbolag. Vad kan detta tänkas vara för slags bolag?

Kommanditbolag

Övning kommanditbolag 47

Vad kännetecknar ett kommanditbolag?

Övning kommanditbolag 48

Vart finns bestämmelser om kommanditbolag?

Övning kommanditbolag 49

Vad skiljer en komplementär från kommanditdelägare?

Övning kommanditbolag 50

Vem kan vara ställföreträdare i ett kommanditbolag?

Övning kommanditbolag 50

Vem kan vara ställföreträdare i ett kommanditbolag?

Övning kommanditbolag 51

Frida är kommanditdelägare i ett kommanditbolag. Hon är en upptagen kvinna som inte har tid med den dagliga driften i bolaget utan bara investerar. Hon vill nu efter bokslutet 2021 se bolagets resultaträkning. Övriga bolagsmän motsätter detta, vad gäller?

Övning kommanditbolag 52

Agnes och Tilda startar ett kommanditbolag ihop. Agnes går bara in med kapital och Tilda vill ta på sig ansvaret för eventuella förluster. En leverans ska komma till bolaget men Tilda har beställt tid hos sin frisör. Agnes vill därför ta emot denna. Tilda litar inte på Agnes längre sedan en tidigare incident. Tilda menar att Agnes inte har någon rätt att utföra arbete i bolaget. Inga avtal är sen tidigare gjorda om detta.

Har Tilda eller Agnes rätt?

Övning kommanditbolag 53

Emilia, Emma och Ellen driver ett kommanditbolag ihop. Emilia går bara in med kapital medans Emma och Ellen tagit på sig ansvaret för eventuella förluster. De har sedan starten bedrivit rådgivning inom smink. Nu vill dock Emma och Ellen att man ska börja med Sushiverksamhet. Emilia tycker detta är oacceptabelt och vill stoppa deras planer, kan hon göra detta?

Övning kommanditbolag 54

Matilda, Marko och Markus har ett kommanditbolag ihop. Matilda är komplementär och de andra två är kommanditdelägare. Bolaget hade en vinst på fem miljoner kr.

Hur ska denna fördelas?