Lösningsförslag

Handelsbolag

Övning handelsbolag 12

Lösning: Beräknad fördelning av resultat:

Fördelning av resultat enligt nedan:

Sara = 84 750

Sippe = 115 250

SaraSippeSumma
Arvode 2:6 HBL20 00050 00070 000
Ränta 2:6 HBL2000 (100’*0,02)2500 (125’*0,02)4500 (225’*0,02)
Fördelat resultat 2:8 HBL62 75062 750125 500
Summa84 750115 250200 000/Årets resultat

Utgående balans egna kapital konton:

Sara = 174 750 kr

Sippe = 260 250 kr

Beräkning utgående balans

SaraSippe
Ingående balans100 000125 000
Privatinsättning+50 000+50 000
Privatuttag-60 000-30 000
Resultat+84 750+115 250
Utgående balans174 750260 250

Övning  handelsbolag 13

Lösning: 

Fördelning av resultat enligt nedan:

Nalissa = 147 327,33 kr

Felicia = 358 345,33 kr

Sonny = 94 327,33 kr

NalissaFeliciaSonnySumma
Arvode 2:6 HBL80 000300 0000380 000
Ränta 2:6 HBL9 000 (100’0,09)18 (200*0,09)36 000 (400’*0,09)45 018
Fördelat resultat 2:8 HBL58 327,3358 327,3358 327,33174 982
Summa147 327,33358 345,3394 327,33600 000/Årets resultat

Utgående balans egna kapital konton:

Nalissa = 227 327,33 kr 

Felicia = 448 345,33 kr 

Sonny = 594 327,33 kr 

Beräkning Utgående balans

NalissaFeliciaSonny
Ingående balans100 000200400 000
Privatinsättning+300 000+89 800+400 000
Privatuttag-320 000-300 000
Resultat147 327,33358 345,3394 327,33
Utgående balans227 327,33448 345,33594 327,33

Övning  handelsbolag 33

Lösning: 

A. Det är ett handelsbolag vilket gör att lagen om handelsbolag och enkla bolag ska tillämpas 1:1 HBL. Enligt 2:20 HBL står bolagsmännen solidariskt för de skulder bolaget har. Det innebär att Melody kan få betala dessa skulder. Sen uppstår förvisso en regressrätt på Vivian med halva beloppet. Vilket i sin tur innebär att hon kan kräva Vivian på halva beloppet. Förutsatt att inget annat är avtalet bolagsmännen emellan. Det påverkar dock inte kravet att betala till leverantörerna.

Det kan finnas oklarheter huruvida avtalet är bundet till bolaget. Vi får lite information om köpet men vi får anta att köpet gjordes inom behörighet och utanför befogenhet. Då blir avtalet giltigt om tredje man (leverantören) är i god tro 2:18 HBL. Vi har inget som talar emot detta och därför antar vi att avtalet är giltigt mot bolaget.


B. Bolaget är som vi vet på obestämd tid. Då gäller enligt 2:24 HBL att uppsägning kan ske när som helst. I så fall ska de börja likvidera bolaget inom de kommande 6 månaderna. Dock är omständigheterna här speciella och man skulle eventuellt kunna likvidera bolaget snabbare. Den aktuella möjligheten finns då i 2:25 HBL. Där sägs att man kan få bolaget likviderat med en gång. Det under förutsättning att en bolagsman (i detta fallet Vivian) väsentligt åsidosatt sina åtaganden mot bolaget. Att arbeta för en konkurrent med att försöka försätta bolaget i konkurs bör rimligen uppfylla kravet på väsentligt åsidosättande. Melody bör därför kunna likvidera bolaget med omedelbar verkan. Skulle inte det räknas som uppfyllt kan hon likvidera inom 6 månader.

Övning  handelsbolag 34

Lösning: Ja troligen. Det är ett handelsbolag vilket gör att lagen om handelsbolag och enkla bolag ska tillämpas 1:1 HBL. Bolaget är som vi vet på obestämd tid. Då gäller enligt 2:24 HBL att uppsägning kan ske när som helst. I så fall ska de börja likvidera bolaget inom de kommande 6 månaderna. Vidare torde även här en möjlighet enligt 2:25 HBL föreligga för likvidering. Detta eftersom kompisen börjat arbeta för en konkurrent vilket skulle kunna betraktas som att kompisen “väsentligt åsidosatt sina skyldigheter” mot bolaget. Oavsett finns då en möjlighet i 2:30 HBL att istället för likvidation utesluta en person ur bolaget. Först krävs att en likvidationsgrund i någon av paragraferna 24-27 är uppfyllda. Här är iallafall 2:25 HBL uppfylld. Så förutsatt att Jorge och den lojala kamraten är överens bör de då istället kunna utesluta sin kompis i enlighet med 2:30 HBL.