Koncerner

Innehåll

Innehåll

Efter detta avsnitt i associationsrätt kommer du kunna följande:

Totalt: 7 övningar

Koncerner

Övning koncerner 1

När anses en koncern föreligga enligt ABL?

Övning koncerner 2

Företaget A äger 60% av rösterna i företag B, föreligger en koncern?

Övning koncerner 3

Företaget A äger 40% av rösterna i företag B, föreligger en koncern?

Övning koncerner 4

En fackförening säljer sina aktier i ett företag. Innan försäljningen hade facket 100% av aktierna, men efter kommer de bara ha kvar 20%. I avtalet avtalas att trots att fackföreningen bara kommer ha 20% av rösterna så ska facket få utse 5 av 9 styrelseledamöter.

Föreligger fortfarande en koncern fackföreningen och företaget?

Övning koncerner 5

En delägare till ett aktiebolag äger 40% av rösterna. Delägaren är aktiebolaget trollkarlen gringubbe som avtalat med alla andra aktieägare om att de ska rösta med gringubbe i utbyte mot en årlig ersättning. Föreligger en koncern?

Övning koncerner 6

Ett AB äger aktier i ett annat AB motsvarande 10% av rösterna. I bolagsordningen står det att det första aktiebolaget får utse hela styrelsen i det andra bolaget. 

Föreligger en koncern?

Övning koncerner 7

Ett AB Knotus Kaktus äger aktier i ett annat AB Snorkoop motsvarande 10% av rösterna. AB Knotus Kaktus har också ett helägt dotterbolag som i sin tur äger 50% av aktierna i AB Snorkoop.

Föreligger en koncern?