Innehåll

Efter detta avsnitt i associationsrätt kommer du kunna det viktiga om revisorer och dess roll i aktiebolag.

Totalt: 15 övningar

Revisor

Övning revisor 1

Vad är revisorns huvudsakliga uppgifter i ett aktiebolag?

Övning revisor 2

Huvudregeln är att alla aktiebolag ska han en revisor, vilka aktiebolag kan välja bort det?

Övning revisor 3

Hur väljs en revisor in i bolaget?

Övning revisor 4

Vad gör revisorsinspektionen?

Övning revisor 5

Får en revisor med näringsförbud revidera ett aktiebolag?

Övning revisor 6

Johan vill bli revisor i ett bolag. Han har ett syskon som är styrelseordförande och har därför blivit rekomenderad som revisor till bolaget. Kan han bli det?

Övning revisor 7

Jolle vill bli revisor i ett bolag. Han har en morfars kompis som är styrelseordförande och har därför blivit rekomenderad som revisor till bolaget. Kan han bli det?

Övning revisor 8

Vad finns det för kompetenskrav på en revisor för ett aktiebolag?

Övning revisor 9

Får en revisor äga aktier i ett aktiebolag som denne reviderar?

Övning revisor 10

Vad händer om bolagsstämman inte utser en revisor?

Övning revisor 11

Har en revisorn ansvar utöver dem förpliktelse som anges i ABL (9:3)?

Övning revisor 12

Vad är en minoritetsrevisor?

Övning revisor 13

Vad menas med revisorns tystnadsplikt?

Övning revisor 14

Vad menas med bolagets upplysningsplikt till revisorn?

Övning revisor 15

Vad menas med revisorns upplysningsplikt mot bolagsstämma?