Skadestånd i aktiebolag

Innehåll

Totalt: 10 övningar

Skadestånd aktiebolag

Övning skadestånd 1

Om en styrelseledamot oaktsamt eller med flit skadat aktiebolaget så ska denne bli ersättningsskyldig, vilket/vilka lagrum passar bäst för denna händelse?

A. 29:1 ABL

B. 29:2 ABL

C. 29:3 ABL

D. 29:4 ABL

Övning skadestånd 2

Om en aktieägare oaktsamt eller med flit skadat aktiebolaget så ska denne bli ersättningsskyldig, vilket/vilka lagrum passar bäst för denna händelse?

A. 29:1 ABL

B. 29:2 ABL

C. 29:3 ABL

D. 29:4 ABL

Övning skadestånd 3

Om en aktieägare oaktsamt eller med flit skadat aktiebolaget så ska denne bli ersättningsskyldig, vilket/vilka lagrum passar bäst för denna händelse?

A. 29:1 ABL

B. 29:2 ABL

C. 29:3 ABL

D. 29:4 ABL

Övning skadestånd 4

Om en VD oaktsamt eller med flit skadat aktiebolaget så ska denne bli ersättningsskyldig, vilket/vilka lagrum passar bäst för denna händelse?

A. 29:1 ABL

B. 29:2 ABL

C. 29:3 ABL

D. 29:4 ABL

Övning skadestånd 5

En VD i ett aktiebolag har skadat bolaget enligt styrelsen. Dem vill tvinga VD:n att betala skadestånd, kan dem det?

Övning skadestånd 6

Vad menas med interna skadeståndsförhållandet?

Övning skadestånd 7

Vad menas med det externa skadeståndsförhållandet?

Övning skadestånd 8

En aktieägare har tecknat aktier i ett bolag. Denna får dock kort efter teckningen reda på att balansräkningen som låg till grund för investeringen varit felaktig. Finns det möjlighet till skadestånd för detta?

Övning skadestånd 9

Vid bedömning av skadestånd i ABL brukar man tala om de olika stegen i en culpabedömning, vilka är dessa fyra stegen?

Övning skadestånd 10

Gruvåsen i Skelle AB är ett zinkgruveföretag som söker investerare. I deras årsredovisning för året innan förde bolaget sig med osanningar vad gäller lönsamheten. När detta uppdagas menar vissa aktieägare att de blivit lurade att teckna aktier i bolaget och vill ställa styrelsens ledamöter till svars för detta, går det?