Ställföreträdare

Innehåll

Efter detta avsnitt i associationsrätt kommer du kunna det viktiga om ställföreträdare/firmatecknare samt behörighet och befogenhet i aktiebolag.

Totalt: 14 övningar

Ställföreträdare

Övning ställföreträdare 1

Ge exempel på några fullmakter.

Övning ställföreträdare 2

Vem är huvudsaklig ställföreträdare i ett aktiebolag?

Övning ställföreträdare 3

Jan-Olof är ensam styrelseledamot i ett aktiebolag. Han är nu trött på dessa ständiga inköp för ekonomiavdelningen. Det är alltid skrivbord eller annat som ska köpas in. Nu vill Jan-Olof att ekonomichefen ska kunna göra sådana inköp på egen hand. Jan-Olofs kompis råder honom att det inte är möjligt.

Vad finns för alternativ för Jan-Olof?

Övning ställföreträdare 4

Ekonomichefen från förra uppgiften har nu börjat köpa in fastigheter i och med sin rätt som särskild firmatecknare. Jan-Olof vill inte alls att ekonomichefen ska hålla på med sånt.

Hur kan han stoppa ekonomichefen från ytterligare inköp?

Övning ställföreträdare 5

Vilka paragrafer i ABL bör vara lämpliga att kontrollera om man vill undersöka någons behörighet?

Övning ställföreträdare 6

Vart ska en firmatecknare registreras?

Övning ställföreträdare 7

Vad händer om en styrelse går utanför behörighet i ett avtal?

Övning ställföreträdare 8

Vad händer om en VD går utanför sin behörighet i ett avtal?

Övning ställföreträdare 9

Vad händer om en VD går inom sin behörighet men utanför sin befogenhet i ett avtal?

Övning ställföreträdare 10

Ola är VD i ett aktiebolag som bedriver gruvverksamhet. Han har nu tagit beslut om ett avtal att köpa mark för 500 miljarder. Han hävdar att det är en kanoninvestering. Dock vet han inte om han får göra det då det inte hänför sig till den löpande förvaltningen. Styrelsen har sagt att det är okej för honom att göra köpet.

Kan Ola göra denna affär?

Övning ställföreträdare 11

Bosse är VD i brödbageriet aktiebolag. Han har precis köpt en lokal och är mycket nöjd med investeringen. Det kommer bli en bra expansion menar han. Styrelsen håller däremot inte med. Styrelsen vill nu ha din hjälp för att göra detta avtal ogiltigt för bolaget, de hävdar att det inte ryms inom den löpande förvaltningen därmed att Bosse gått utanför sin behörighet.

Vad har du får råd till styrelsen?

Övning ställföreträdare 12

Lars Bohleysen är särskild firmatecknare i ett aktiebolag. Han äger 1% av aktierna och brukar ofta köpa diverse kontorsmaterial. Han är ofta på samma företag och handlar ofta. En dag vill han köpa upp hela lagret av kontorsmaterial. Handlaren blir lite osäker på denna plötsliga affär, något är skumt menar han. 

A. Kan detta avtalet bli ogiltigt för handlaren?

B. Ponera att Lars Bohleysen ofta köpte upp lagret, förändrar det saken?

Övning ställföreträdare 13

Fanny får ett erbjudande att köpa ett hus från ett stort fastighetsbolag där hennes syster är VD. Priset är mycket bra för Fannys del. Fanny är ganska säker på att detta inte borde vara lagligt.

Om hon ändå ingår avtalet vad händer?

Övning ställföreträdare 14

Skedens Lund Vattenbolag är ett privat aktiebolag. Dennas styrelse beslutar om utdelning till ägarna. Vad händer?