Straffrätt

Innehåll

Efter detta avsnitt i associationsrätt kommer ha övergripande kunskaper om straff i associationsrätten som ofta är den del av kursen.

Totalt: 18 övningar

Straffrätt

Övning straffrätt 1

Vilken är den primära lagen för brott?

Övning straffrätt 2

Personerna Greger, Ulrik, Örjan sitter i styrelsen i ett bolag. De är dock bara målvakter och tar inga faktiska beslut. De står bara med på pappret. Istället är det Malin Karlsson som bestämmer i bolaget. Ponera att bolaget gör något olagligt.

Kan Malin få ansvar för det?

Övning straffrätt 3

Conny har fått ansvar för inköp av saxofoner i företaget där han är anställd. Detta kan han mycket väl då han hållit på med musik hela livet. Nu vill hans chef också ge honom ansvar för bokföringen i bolaget som omsätter flera miljoner årligen. Detta ska han få 5 min arbetstid om dagen för. Conny kan ingenting om bokföring heller. Ponera att bolaget blir anklagade för bokföringsbrott.

Kan Conny undgå ansvar för det?

Övning straffrätt 4

Revisorn Emil har försett en kund (som äger ett bolag) med råd som gjort att kunden begått ett brott. Brottsbeskrivningen kräver uppsåt men kunden har bara ansetts vara oaktsam.

Betyder detta att Emil undviker ansvar?

Övning straffrätt 5

Exemplifiera vilka som omfattas av lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall.

Övning straffrätt 6

Vilken lag reglerar primärt penningtvätt?

Övning straffrätt 7

Förklara kort vad svindleri innebär.

Övning straffrätt 8

Vilken lag reglerar insiderbrott?

Övning straffrätt 9

Vilken lag reglerar otillbörlig marknadspåverkan?

Övning straffrätt 10

Kan följande klassas som otillbörlig marknadspåverkan:

Hasse äger en dagstidning. I den skriver han att aktien i Påhittad som tusan AB borde vara värd dubbelt så mycket som det aktuella priset på börsen, något som det helt saknas belägg för. Han själv äger många aktier i bolaget men det står inte med i tidningsartikeln.

Övning straffrätt 11

Bengt har sen länge haft ansvaret för att uppdatera aktieboken. På senare tid har han glömt att uppdatera ägare i denna. Utred om detta är i strid med ABL.

Övning straffrätt 12

Parten C och D ska förhandla ett pris på ett bolagsförvärv. C säljer bolaget och D köper. D säger till C att han som allra högst kan betala 5 miljoner för detta, men i själva verket är han villiga att gå till 7,5 miljoner. Har D begått ett bedrägeri?

Övning straffrätt 13

En revisor granskar Brödfabriken AB. Han granskar styrelsens förvaltning för årets revision och misstänker att en medlem i styrelsen håller på med mutor.

A. Vad bör revisorn göra i detta fallet?

B. Antag att revisorn misstänker att styrelsen kommer försöka mörka mutorna, förändrar det situationen?

Övning straffrätt 14

Ge exempel på olika typer av företagsbot.

Övning straffrätt 15

Vart finns finns lagrum för företagsbot?

Övning straffrätt 16

Vad är det för tak på företagsbot?

A. 10 miljoner kr

B. 10 000 kr

C. 5 000 kr

D. Det finns inget maxgräns

Övning straffrätt 17

Vilken lag reglerar primärt näringsförbud?

Övning straffrätt 18

Vad är spannet mellan antal år en person kan få näringsförbud (t.ex. X-X år)?

A. 3-10 år

B. 1-3 år

C. 4-12 år