Värdeöverföringar

Innehåll

Totalt: 22 övningar

Värdeöverföringar

Övning värdeöverföringar 1

Vilka är det fyra olika värdeöverföringarna enligt ABL?

Övning värdeöverföringar 2

Vilka är de tre kumulativa rekvisiten i 17:1 1 st. 4 p. ABL?

Övning värdeöverföringar 3

Ge exempel på en händelse som skulle kunna vara något enligt 17:1 1 st. 4 p. ABL?

Övning värdeöverföringar 4

I vilket kapitel i ABL regleras vinstutdelning?

Övning värdeöverföringar 5

I vilket kapitel i ABL behandlas förvärv av egna aktier?

Övning värdeöverföringar 6

Vem beslutar om öppen vinstutdelning i ett aktiebolag?

Övning värdeöverföringar 7

Får man göra en utdelning av bolagets bundna egna kapital?

Övning värdeöverföringar 8

Får man dela ut saker istället för likvida medel?

Övning värdeöverföringar 9

Om man delar ut en sak istället för pengar, ska värdering ske enligt bokfört värde eller marknadsvärde?

Övning värdeöverföringar 10

Vad innebär försiktighetsregeln?

Övning värdeöverföringar 11

I en mekanisk industri tänkte man göra ett helt laglig utdelning på en miljon kronor på årstämman i april 2020. Corona pandemin skakade dock om världen och man blev osäker och ville inte göra någon utdelning. Under oktober ser man att faran är över och företaget har klarat sig bra genom krisen.

Kan de besluta om samma utdelning senare under året?

Övning värdeöverföringar 12

Om ett företag vill ge en gåva till ett allmännyttigt ändamål. Vem ska besluta om gåvan om den är av stort värde?

Övning värdeöverföringar 13

Ponera att någon får en otillåten värdeöverföring och är i ond tro. Ska denne betala tillbaka beloppet den fått?

Övning värdeöverföringar 14

Ponera att en person som fått denna värdeöverföring i den tidigare uppgiften inte kan betala och att personen fått pengarna tack vare ett handlande av VD. Vad händer då?

Övning värdeöverföringar 15

Får man enligt huvudregeln dela ut mer än vad styrelsen har föreslagit?

Övning värdeöverföringar 16

Styrelsen till aktiebolaget Krämfors har föreslagit en vinstutdelning på 20 000 kr. Aktieägarna är sugna på mer kapital dock och vill ha en större utdelning uppemot 200 000 kr. Kan dem få det?

Övning värdeöverföringar 17

En utdelning på stämman har varit med ett enligt 17:3 oförsvarligt stort belopp.

Är överföringen laglig?

A. Ja

B. Nej

Övning värdeöverföringar 18

En fastighet säljs utan affärsmässigt syfte till en konkurrent för ett underpris. Flera aktieägare protesterar mot detta.

Är överföringen laglig?

A. Ja

B. Nej

Övning värdeöverföringar 19

En utdelning på stämman har beslutats med ett belopp inom beloppsgränsen och som är försvarlig utifrån försiktighetsprincipen. 

Är överföringen laglig?

A. Ja

B. Nej

Övning värdeöverföringar 20

En kvinnlig aktieägare får en båt från sitt företag (utan övriga aktieägares samtycke). Det har ingen affärsmässig anknytning men är inom beloppsgränsen och försiktighetsprincipen.

Är överföringen laglig?

A. Ja

B. Nej

Övning värdeöverföringar 21

Bankdosafabriken AB är ett aktiebolag som ska ha årsstämma. Styrelsen föreslår en utdelning på 100 000 kr. Bolaget har ett totalt eget kapital på 150 000 kr varav 50 000 kr är bundet  eget kapital. 

A. Är utdelningen acceptabel enligt ABL:s regler?

B. Vad blir konsekvenserna för styrelsen och aktieägarna om den inte är det?

Övning värdeöverföringar 22

Rostiga spanska bilar AB har en verksamhet där de både köper och säljer begagnade bilar, samt importerar från södra Europa. De har även en näringsfastighet i Södertälje med bokfört värde på 500 000 kr. De är totalt 10 aktieägare men en av dessa Robert är intresserad av att köpa denna byggnad. Robert har förhandlat till ett bra pris på denna 350 000 kr. Styrelsen beslutar att sälja den till honom för det priset.

Är detta förenligt med ABL?