Beskattningsrätt

Kursens kapitel

 • Gåvor, skattefrihet och allmänt om skatterätten Övning 1-13
 • Bedöma inkomsters inkomstslag samt inkomstslags rekvisiter Övning 15-29

Totalt: 26 övningar

 • Vanliga avdrag och förmåner samt hur de räknas ut Övning 1-14
 • Skatteberäkningen på tjänsteinkomster Övning 15-28

Totalt: 25 övningar

 • Allmänt Övning 1-9
 • Aktier Övning 10-13
 • Fastigheter & uppskov Övning 14-19
 • Uthyrning privatbostad Övning 20-26

Totalt: 26 övningar

 • Allmänt om inkomstslaget Övning 1-7
 • Varulager Övning 8-17
 • Inventarier & Räkenskapsenlig avskrivning Övning 18-24
 • Uttagsbeskattning Övning 25-28

Totalt: 28 övningar

Här behandlas de särskilda reglerna som gäller för näringsbetingade andelar. Dessa kan i vissa fall leda till t.ex. skattefria utdelningar.

Totalt: 6 övningar

Denna del behandlar det skatterättsliga koncernbegreppet och möjligheterna till koncernbidrag.

Totalt: 9 övningar

 • Generellt om fåmansföretag Övning 1-14
 • Utomståenderegeln Övning 15-21
 • Kvalificerade andelar Övning 22-28
 • Gränsbelopp Övning 29-32

Totalt: 32 övningar

 • Beskattningsförfarandet Övning 1-22
 • Skatteflykt Övning 23-26

Totalt: 26 övningar 

 • Principer i internationella förhållanden, Allmänt Övning 1-3
 • Allmänt om beskattningen internationellt, Allmänt Övning 4-22
 • Avgöra begränsad och obegränsad skattskyldighet, Begränsad och obegränsad skattskyldighet Övning 23-41
 • Avgöra och beräkna lindring av utländsk skatt, Lindring internationell dubbelbeskattning Övning 42-47

Totalt: 47 övningar

Information om beskattningsrätten

Beskattningsrätt kurs Övningar

Kursen är utformad för just dig som studerar beskattningsrätt eller skatterätt på universitetsnivå!

Passar utmärkt för studerande eller de som vill lära sig mer och skattesystemet i Sverige.

Vi uppmanar er som är kursansvariga att gärna rekommendera våra övningar eller använda det i just er kurs. Antingen som huvuddel av kursen eller som komplement. Ta kontakt för mer info!

Samtligt material är baserat på skattelagstiftning från 2020. Kontrollera gärna om lagstiftningen har uppdaterats sen dess, då det sker relativt ofta.

Om du är studerande rekommenderar vi att granska kursmaterialet med just ditt universitet, för att välja övningar lämpliga för din kurs. Det kan variera.