Fåmansföretag

Innehåll

En del av näringsverksamhet. Dessa regler kallas ofta för 3:12 reglerna. Gäller företag med relativt få ägare.

Totalt: 32 övningar

Allmänt

Övning fåmansföretag 1

Kan ett börsnoterat företag vara ett fåmansföretag?

Övning fåmansföretag 2

Roland, Kicki och Maja äger aktier motsvarande 85% av rösterna i ett aktiebolag. Är detta ett fåmansaktiebolag?

Övning fåmansföretag 3

Ronny, Conny och Louise äger aktier motsvarande 75% av rösterna i ett aktiebolag. Är detta ett fåmansaktiebolag?

Övning fåmansföretag 4

Molly, Maja och Kajsa äger tillsammans med Conny aktier motsvarande 55% av rösterna i ett aktiebolag. Är detta ett fåmansaktiebolag?

Övning fåmansföretag 5

I ett aktiebolag finns flera ägare och de äger aktier enligt följande:

Frida: 25%

Maxim: 5%

Nicolina: 6%

Luke: 4%

Rahaf: 8%

Milas: 14%

Lilla: 2%

Anas: 13%

Gertrud: 17%

Abbe: 6%

Är detta ett fåmansbolag?

Övning fåmansföretag 6

Anna är med och driver ett aktiebolag. Anna, Lisa och Gertrud samt deras samtliga makar äger tillsammans aktier motsvarande 60% av rösterna i aktiebolaget. Anna funderar på om de inte är ett fåmansaktiebolag med tanke på att de faktiskt blir 6 ägare som tillsammans kontrollerar 60% av rösterna. Stämmer hennes tanke att de inte är ett fåmansaktiebolag?

Övning fåmansföretag 7

Katinka är med i en bostadsrättsförening. Denna har 6 medlemmar som alla har lika stor rösträtt (ca 16,66% var). Därför har fyra delägare mer än 50% av rösterna i föreningen. På grund av det funderar Katinka på om de är ett fåmansbolag, kan de vara det?

Övning fåmansföretag 8

Petra Pack är ett börsnoterat bolag där familjen Pauling äger 70% av aktierna. Familjen består av två föräldrar och deras tre barn som alla har lika stor del i företaget. Är detta ett fåmansaktiebolag.

Övning fåmansföretag 9

Magnus är VD för ett aktiebolag. Han äger inga aktier i bolaget. Är han en företagsledare ur fåmanbolagslagstiftningens synvinkel?

Övning fåmansföretag 10

Vilken/vilka av följande alternativ är i skatterättslig mening att betrakta som närstående?

A. Syskon

B. Make

C. Mormor

D. Bästa vän

E. Förälder

F. Granne

G. Sambo med gemensamt barn

Övning fåmansföretag 11

Var hittar vi i inkomstskattelagen det utvidgade fåmansföretagsbegreppet?

Övning fåmansföretag 12

Vad innebär den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen/begreppet?

Övning fåmansföretag 13

Familjen Ohlander består av 8 personer som gemensamt äger 48% av att aktiebolag. Övriga 13 aktieägare som inte tillhör familjen äger 4% var. Är detta ett fåmansföretag?

Övning fåmansföretag 14

Om man ska avgöra ifall någon är företagsledare ska man ta hänsyn till flera saker. Nämn saker att ta i beaktning vid avgörande om företagsledare har en “inflytelserik ställning”.

Utomståenderegeln

Övning utomståenderegeln 15

Hur fungerar utomståenderegeln?

Övning utomståenderegeln 16

Hur mycket brukar anses som ägande i betydande omfattning av utomstående i samband med tolkning av 57:5?

Övning utomståenderegeln 17

Ge exempel på ett särskilt skäl som förhindrar 57:5 IL.

Övning utomståenderegeln 18

En fysisk person som bara gjort en kapitalinvestering äger 70% av ett fåmansbolag, är utomståenderegeln aktiv?

Övning utomståenderegeln 19

Ett börsnoterat bolag äger 70% av ett fåmansbolag, är utomståenderegeln aktiv?

Övning utomståenderegeln 20

Följande ägare finns bland andra i ett bolag, är utomståenderegeln aktiv?

 • Fysisk person med kvalificerad andel, 20% ägande
 • Fysisk person 2 med kvalificerad andel, 20% ägande
 • Juridisk person äger 10%
 • Fysisk person 3 investerar endast i bolaget, 25% ägande

Övning utomståenderegeln 21

Vad händer med beskattningen i fåmansbolaget om 57:5 är aktiv?

Kvalificerade andelar

Övning kvalificerade andelar 22

Hur sker beskattningen på en person med kvalificerad andel?

Övning kvalificerade andelar 23

Vad menas med maxbeloppet i beskattning av 57:20-22?

Övning kvalificerade andelar 24

Vad menas med verksam i betydande omfattning och varför har det betydelse för 57:e kapitlet IL?

Övning kvalificerade andelar 25

En fysisk person är VD i ett fåmansföretag och äger 8% av bolaget, hur sker beskattningen?

Övning kvalificerade andelar 26

Ska en styrelseledamot som utfört vanligt styrelsearbete men inget därutöver anses som “verksam i betydande omfattning”?

Övning kvalificerade andelar 27

Vid bedömning om en andel är är kvalificerad, hur många år ska man gå tillbaka och kolla?

Övning kvalificerade andelar 28

En fysisk person utför styrelsearbete 5 timmar i veckan och äger 10% av bolaget (fåmansbolag), hur sker beskattningen?

Gränsbelopp

Övning gränsbelopp 29

Vilka två metoder kan årets gränsbelopp beräknas med, enligt inkomstskattelagen?

Övning gränsbelopp 30

För att beräkna gränsbelopp enligt huvudregeln 57:11 punkt 2 behövs omkostnadsbelopp för andelen, förklara vad det är?

Övning gränsbelopp 31

Ivar har ett fåmansbolag som han har en kvalificerad andel i. Han har följande uppgifter att tillhandahålla

 • Han har en tagit ut en lön år 2021 på 1 400 000 kr
 • Han har ett resultat i sitt bolag på 1 500 000 kr
 • Statslåneräntan för november år 2020 är 0%
 • Omkostnadsbeloppet för Ivars andel är 3 000 000 kr
 • Inga sparade utdelningsutrymmen finns
 • Inkomstbasbeloppet 2021 är 68 200 kr och 2020 är 66 800 kr
 • Inkomståret är 2021
 1. Beräkna gränsbeloppet med förenklingsregeln.
 2. Beräkna gränsbeloppet med huvudregeln.
 3. Vilket gränsbelopp bör Ivar välja?
 4. Hur behandlas en utdelning skattemässigt till Ivar på 250 000 kr?

Övning gränsbelopp 32

Bosse äger sitt egna aktiebolag till 100%där han också jobbar heltid som VD. Han har under året tagit en lön på 350 000 kr. Han bolag har ett resultat efter skatt på 700 000 kr år 2022. Detta år skulle han vilja dela ut 450 000 kr utöver sin lön. Han har även tagit fram ett omkostnadsbelopp för företaget som uppgår till 1 750 000 kr.

Förklara hur utdelningen behandlas skattemässigt. Antag statslåneräntan uppgår till 0% och 2021 inkomstbasbelopp uppgår till 68 200 kr.