Lösningsförslag

Fåmansföretag

Gränsbelopp

Övning gränsbelopp 31

Lösning:

A. Enligt 57:9 IL använder vi inkomstbasbeloppet från året innan 2020. Beräkningen av gränsbelopp enligt förenklingsregeln 57:11 1 p. IL blir 2,75*66 800= 183 700.

B. Underlaget för huvudregeln beräknas med omkostnadsbeloppet*(statslåneräntan+9 procentenheter) med hjälp av 57:12 IL 3 000 000*(0+0,09)=270 000.

 

Det lönebaserade underlaget beräknas med 57:16 IL 1 400 000*0,5=700 000. Enligt 57:19 2 p. kan lönebaserade utrymmet inte utnyttjas då det överstiger 9,6 (641 280) inkomstbasbelopp eller 6 inkomstbasbelopp+5%(411 600+(1 400 000*0,05)=465 800). Det är tillämpligt i detta fallet då 1 400 000 är större än 465 800.


Gränsbeloppet blir därefter 700 000+270 000=970 000  enligt 57:11 p2 IL

C. 970 000 är störst och helt klart förmånligast därför bör Ivar välja denna

D. Beskattning av utdelning görs i enlighet med 57:20 och beskattas till ⅔ för hela beloppet då det understiger gränsbeloppet.

250 000*⅔=166 667 tas upp som inkomst av kapital 42:1 IL.

Övning gränsbelopp 32

Lösning: Det bör anses som fåmansbolag enligt 56:2 IL. Han kan antas ha en kvalificerad andel enligt 57:4 eftersom han är ensam ägare och VD på heltid. 

Beskattningen sker enligt 57:2 enligt 57:20 IL och gränsbelopp ska beräknas.

Gränsbelopp beräknas enligt 57:10 IL där årets gränsbelopp och sparade utdelningsutrymmen tas upp. I detta fall nämns inget om sparade utrymmen därför får vi anta att det inte finns. 

Årets gränsbelopp beräknas i 57:11 IL och vi ska välja mellan den förmånligaste av förenklingsregeln 57:11 p1 och huvudregeln 57:11 p2.

Förenklingsregeln beräknas genom 2,75*68 200=187 550

Huvudregeln

Underlaget för denna beräknas med omkostnadsbeloppet*(statslåneräntan+9 procentenheter) enligt 57:12. Detta blir 1 750 000*(0+0,09)=157 500.

Det lönebaserade underlaget beräknas med 57:16 350 000*0,5=175 000. Enligt 57:19 2 p. kan inte lönebaserade utrymmet inte utnyttjas då det hans lön inte överstiger 9,6 inkomstbasbelopp (654 720) eller 6 inkomstbasbelopp+5% av de totala lönerna (409 200+17 500).

Totalt 157 500 enligt huvudregeln.