Inkomstslaget kapital

Innehåll

Här finns övningar på följande delar i inkomstslaget kapital:

Totalt: 26 övningar

Allmänt

Övning kapital allmänt 1

Vad menas med fastighetsfållan?

Övning kapital allmänt 2

Får man dra av räntor på CSN-lån?

Övning kapital allmänt 3

Får man dra av räntor för ett lån på en båt för privat bruk?

Övning kapital allmänt 4

Elin har av sin arbetsgivare fått ett lån utan ränta. Detta har hon blivit förmånsbeskattad för i inkomstslaget tjänst för 2000 kr. Är det möjligt att få avdrag i inkomstslaget kapital för det?

Övning kapital allmänt 5

Jacob har räntekostnader på sin privata villa på 36 000 kr per år.
Får han dra av detta?

Övning kapital allmänt 6

Mihaly har fått 8000 kr i ränta på sitt sparande på Föreningsbanken, ska detta tas upp för beskattning?

Övning kapital allmänt 7

Annura har räntekostnader på sin privata villa på 26 000 kr per år.

Får hon dra av detta?

Övning kapital allmänt 8

Gusta Galliano har räntekostnader på 7000 kr och ränteintäkter på 5000 kr. Hur stort blir hans skattemässiga resultat i inkomstslaget?

Övning kapital allmänt 9

Krister har betalat tomträttsavgäld på 30 000 kr och räntekostnader på 110 000 kr. Han har fått utdelningar på 10 000 kr. Hur stort blir hans skattemässiga resultat i inkomstslaget?

Aktier

Övning aktier 10

Karin har sålt tio aktier i Volvo för 1200 kr. Hon har köpt aktier i Volvo först en gång då hon köpte fem stycken aktier för 110 kr styck. Sedan fem aktier till för 90 kr styck.

Beräkna hur mycket Karin måste betala i kapitalskatt.

Övning aktier 11

Alfred säljer 200 aktier i Götenehus för 4 kr styck. Han har tidigare köpt:

200 aktier i Götenehus för 3,50 kr styck.

100 aktier i ABB för 50 kr styck.

10 000 aktier i Eniro för 0,2 kr styck.

Beräkna hur mycket Alfred måste betala i kapitalskatt.

Övning aktier 12

Caroline har under en längre tid sparat i aktier. Hon har under året sålt delar av sina innehav och gjort en vinst på innehavet hos Volvo på 20 000 och en vinst på innehavet i Securitas på 10 000. Tyvärr fick hon sälja andelarna i Eniro med en förlust på 35 000. Caroline vill att du beräknar hennes skattemässiga resultat för inkomstslaget. Antag att alla andelar är börsnoterade.

Övning aktier 13

Följande uppgifter har fastställts hos en privatperson

  • Aktieförsäljning inkl courtage Bmw Ag 50 000 kr
  • Aktieförsäljning inkl courtage Boozt 60 000 kr
  • Aktieförsäljning inkl courtage Kinnevik 165 000 kr

Anskaffningsvärde för för aktierna var följande

  • BMW Ag 75 000 kr
  • Boozt 60 000 kr
  • Kinnevik 170 000 kr

Beräkna det skattemässiga resultatet i inkomstslaget kapital för skattesubjektet.

Fastigheter & Uppskov

Övning fastigheter 14

Lennart säljer sin villa 2020 för 20 000 000 kr. Denna har han ärvt från sin mamma. Hon köpte den 1982 för 3 500 000 kr. Hur mycket skatt måste Lennart betala?

Övning fastigheter 15

Lenny säljer sin villa 2020 för 2 000 000 kr. Denna har han ärvt från sin pappa. Fadern köpte den 1985 för 400 000 kr. Hur mycket skatt måste Lenny betala?

Övning fastigheter 16

Conny säljer sin villa i Vingåker 2020 för 1 000 000 kr. Denna har han ärvt från sin pappa. Fadern köpte den 1995 för 800 000 kr. Hur mycket skatt måste Conny betala?

Övning fastigheter 17

Conny från den tidigare övningen köpte månaden efter (fortfarande samma år) en bostadsrätt i Flen för 75 000 kr för att flytta in i. Han vill göra uppskov på skatten från sin fastighetsförsäljning, kan han göra det (inga beräkningar nödvändiga)?

Övning fastigheter 18

Per köpte för 10 år sedan en sommarfastighet i Flens kommun. Han köpte denna billigt men den behövde utföra underhåll. Han målade om huset kort därefter som uppgick till 10 000 kr. Färgen var av dålig kvalitet upptäckte Per i efterhand och därför får måla om en gång till för 2 år sedan som uppgick till 35 000 kr. Nu var Per så trött på detta målande därför säljer han huset till bra pris 2 000 000 kr (50 000 mäklaravgift på det) vilket Per tycker är riktigt bra pris då han köpte den för 1 800 000. Beräkna det beskattningsbara beloppet till Per.

Övning fastigheter 19

Billy Bulle har sålt sin lägenhet i Moskva för 4 000 000 kr (inköpt för 3 500 000 kr) och köpt en ny bostadsrätt för 5 000 000 på Södermalm. Han vill göra uppskov, kan han det och i så fall till hur stort belopp?

Uthyrning privatbostad

Övning uthyrning privatbostad  20

Hur mycket uppgår det schabloniserade skatteavdraget till för uthyrning av privatbostad?

Övning uthyrning privatbostad 21

Katja hyr ut källaren i sin villa i Lidingö till en student för 8000 kr per månad. Katja vill betala så lite skatt som möjligt och önskar därför göra maximalt med avdrag. Beräkna det skattemässiga resultatet i inkomstslaget?

Övning uthyrning privatbostad 22

Katja är bedrövad. Hennes hyresgäst har missbrukat källaren ganska illa och hon kommer behöva reparera den för 8 000 kr. Får hon avdrag från hyran på detta?

Övning uthyrning privatbostad 23

Katja funderar på om när hon gör ränteavdrag för huslånet måste räkna ut hur stor andel källaren tar av husets area, för att räkna ut en kvot som sedan minskar ränteavdraget med källaren procentuella andel. Ska detta göras?

Övning uthyrning privatbostad 24

Katja hyr ut sin fjällstuga 30 veckor per år och är själv där 4 veckor per år. Är det fortfarande privatbostad eller blir det en näringsfastighet?

Övning uthyrning privatbostad 25

Karin hyr ut sitt garage till sin arbetsgivare för att ha sin förmånsbil i. Detta sker till en hyra på 5000 kr per år. Hur kommer hon beskattas?

Övning uthyrning privatbostad 26

Kajsa hyr ut sin parkeringsplats till sin arbetsgivare för 20 000 kr i månaden. Dessutom önskar hon att utnyttja de schabloniserade avdragen. Marknadsmässigt värde på uthyrningen är 500 kr per månad. Hur beskattas Kajsa?