Inkomstslaget näringsverksamhet

Innehåll

Efter detta avsnitt om näringsverksamhet kommer du kunna följande områden i beskattningsrätten:

Totalt: 28 övningar

Allmänt

Övning näringsverksamhet 1

Vilken av följande är inte ett av rekvisiten för näringsverksamhet:

A. Förvärvsverksamhet

B. Vinstgenererande

C. Självständig

D. Yrkesmässig

Övning näringsverksamhet 2

Ska moms räknas in i inkomsten i en näringsverksamhet?

Övning näringsverksamhet 3

Kan en tillgång byta karaktär från omsättningstillgång till anläggningstillgång i ett och samma företag?

Övning näringsverksamhet 4

En näringsfastighet köps för 15 miljoner. Taxeringsvärdet är 8 miljoner varav 6 miljoner för marken. Hur stor del av anskaffningsutgiften sker utan avskrivning?

Övning näringsverksamhet 5

Får reparationer och underhåll på byggnad inom näringsverksamhet dras av direkt?

Övning näringsverksamhet 6

Top class AB gör en vinst före skatt på 500 000 kr. Hur stor avsättning får de göra till periodiseringsfond?

Övning näringsverksamhet 7

Borgs bygg AB gör en vinst före skatt på 600 000 kr. Hur stor avsättning får de göra till periodiseringsfond?

Varulager

Övning varulager 8

En näringsidkare köper in varor för 45 000 kr 2019 som i slutet av året fortfarande finns kvar i lagret. Vad är hans kostnad för sålda varor under 2019?

Övning varulager 9

Vad innebär “lägsta värdets princip”?

Övning varulager 10

Vad innebär post-för-post-principen?

Övning varulager 11

Hur beräknas nettoförsäljningsvärdet till beräkning av lagervärde?

Övning varulager 12

Vad innebär den särskilda värderingsregeln för lager i 17:4 IL?

Övning varulager 13

Innefattas fastigheter i värderingsregeln i 17:4 IL?

Övning varulager 14

Vid beräkning av anskaffningskostnad vid inköp av lager ska?

A. inköpsomkostnader tas med?

B. särskilda skatter tas med?

C. moms tas med?

Övning varulager 15

Vad innebär kontraktsnedskrivning?

Övning varulager beräkning 16

Olle säljer ordentliga skor till olika hantverkare i Sverige. Han har även ett stort varulager av läder och andra material till sina produkter. För inkomståret 2020 uppgick den ingående balansen på lagret till 200 000 kr. Han köper in mer material för 600 000 kr under året. En praktikant inventerar lagret vid årets slut och ser att det finns kvar varor för 120 000 kr enligt anskaffningsvärdet på dessa. Nettoförsäljningsvärdet av lagret uppgår till 150 000 kr. Utifrån dessa uppgifter beräkna kostnad sålda varor åt Olle.

Övning varulager beräkning 17

Lastbilsförsäljaren Erik säljer ca 10 lastbilar per år i sitt företag. Lastbilsmodellen Erik säljer anskaffar han för 5 500 000 kr styck. Han köpte 15 lastbilar under året och i slutet av året hade han 3 kvar. Nettoförsäljningsvärdet på det utgående lagret är 12 miljoner. I  början av året hade Erik 4 lastbilar i lagret (värderades enligt anskaffningsvärde). Beräkna kostnad sålda varor åt lastbilsförsäljaren.

Inventarier & räkenskapsenlig avskrivning

Övning inventarier 18

Vid hyra av anläggningstillgång över flera år, får man dra av allt samma år?

Övning inventarier 19

Vilken är tidsgränsen för att få skriva av inventarier direkt?

A. 5 år

B. 7 år

C. 2 år

D. 3 år

Övning inventarier 20

Vad är beloppsgränsen för att få skriva av inventarier direkt?

Övning inventarier 21

Får reparationer och underhåll på inventarier dras av direkt eller över flera år?

Övning inventarier 22

Två inventarier köps in under året. Den ena i mars och den andra i oktober. Behandlas dessa vid avskrivning olika?

Övning räkenskapsenlig avskrivning 23

Ett företag har införskaffat inventarier enligt följande: (tkr)
2015: 300

2016: 300

2017: 500

2019: 1000

Företaget är nu på inkomståret 2021 och har anskaffat en inventarie för 900. Den ingående balansen för inventarier är 1300 (ack avskrivningar inkluderat). De har även sålt deras inventarie från 2016 för 120. De har ordnad bokföring på företaget.

Beräkna maximal kostnadsföringen för år 2021.

Övning räkenskapsenlig avskrivning 24

Filippa har en verksamhet som sysslar med fiske av hummer på västkusten. Hon har många anställda och äger ett antal båtar. Hon köpte två modeller i år 2021. Dessa kostade 500 000 kr och 2 000 000 kr. Tidigare inventarier har anskaffats enligt följande:

2020: 3 000 000

2019: 3 000 000 kr

2018: 2 500 000 kr

En av båtarna såldes i år (2021) för 600 000 kr och den anskaffades 2017 för 800 000 kr. Den ingående balansen för inventarier är 5 000 000 kr (ack avskrivningar inkluderat). 

Beräkna maximal kostnadsföringen för år 2021.

Uttagsbeskattning

Övning uttag 25

Niklas har en näringsverksamhet och har länge haft sin husvagn i samband med sina resor i företaget. Han har nu bestämt att husvagnen endast ska användas privat och att han inte kommer använda den i samband med sin näring. Han ligger inte borta så långa perioder längre och vill inte slita mer på sin fina husvagn som han införskaffade 2017 för 900 000 kr. Hur ska detta behandlas skattemässigt?

Övning uttag 26

Linnea driver en skönhetssalong i Edsbyn som heter Edsbyns salong AB. De har nu expanderat en hel del på det senaste och har nu 5 anställda bland annat en massör och en nagelfixare har anställts. Sen dess de anställts har ägaren haft vana att få massage och naglarna fixade en gång i veckan. Ägaren resonerar att det är en rättighet att få använda företagets resurser när butiken ändå inte har kunder. Ska detta uttagsbeskattas?

Övning uttag 27

Malmköpings gård AB är en medelstor gård med många djur och maskiner samt 10 anställda. Ägaren Åke har en son som fyller 15 i år. Sonen har skött sig i skolan och därmed efter Åkes löfte ska sonen få en epa-traktor. Åke kom på ideén att istället för att köpa en ny dyr epa-traktor till sonen kan han ta en av gårdens gamla traktorer. Sonen använder den nu fram och tillbaks till skolan.

  1. Hur ska detta behandlas skattemässigt utifrån ovanstående?
  2. Antag att sonen istället för att köra den till skolan använder traktorn för att frakta virke till Rundbarkesskog AB. Pojken tjänar ca. 40 000 kr i månaden på detta.

Övning uttag 28

Roland hugger ner skog på sin gård för att värma upp sin privatbostad på gården. Ska detta uttagsbeskattas?