Inkomstslaget tjänst

Innehåll

Efter detta avsnitt om Inkomstslaget tjänst kommer du kunna följande områden i beskattningsrätten:

Totalt: 28 övningar

Avdrag & förmåner

Övning avdrag och förmåner 1

Eskil har fått ett nytt jobb i Brottby norr om Stockholm vilket har gjort avståndet till jobbet längre. Nu har han 4,5 mil till jobbet och har därmed köpt en ny Audi. Eskil vill dra av detta på sin tjänsteinkomst då han var tvungen att köpa bilen för arbetet, är det möjligt?

Övning avdrag och förmåner 2

Vilken beloppsgräns gäller för avdrag vad gäller kostnader för tjänsteresor till och från arbetet?

A. 5000 kr

B. 12 000kr

C. 50 000 kr

D. 11 000 kr

Övning avdrag och förmåner 3

A. Roland har haft avdragsgilla kostnader för resa till och från arbetet med 13 000 kr under 2019. Hur mycket får han dra av på skatten?

B. Anta att Roland betalar en skatt på 32% hur stor skattereduktion ger det ovan nämnda avdraget?

Övning avdrag och förmåner 4

Sarita får fritt använda en större båt tillhörande fåmanbolaget hon är delägare och arbetar i. Ska Sarita förmånsbeskattas på detta?

Övning avdrag och förmåner 5

Per-Ivan är anställd som internationell säljare. Detta gör att han flyger mycket i sitt arbete. Resorna ger honom bonuspoäng som är knutna till honom personligen. Per-Ivan utnyttjar också detta för privata resor. Ska han förmånsbeskattas för detta?

Övning avdrag och förmåner 6

Ola har en förmånsbil via sitt jobb. Denna har ett nybilspris på 680 000 kr. Ola betalar sina egna kostnad för bensin när han kör privat. Anta att prisbasbeloppet är 47 300 kr, statslåneräntan är 3% och att fordonsskatten är 2500 kr. Vad ska Ola ta upp som intäkt för förmånen i inkomstslaget?

Övning avdrag och förmåner 7

Fatima har köpt en ny röd handväska i skinn för 7699 kr. Denna vill hon dra av på sina tjänsteinkomster. Kan hon det?

Övning avdrag och förmåner 8

Är avgift för medlemskap i fackförening avdragsgill?

Övning avdrag och förmåner 9

Roland har köpt 32,16 kg godis i en Coop butik för privat bruk. Är detta en avdragsgill kostnad i inkomstslaget tjänst

Övning avdrag och förmåner 10

Siv har tjänat ganska mycket under året och önskar dra av den statliga inkomstskatten hon betalat, kan hon göra detta?

Övning avdrag och förmåner 11

Kalle önskar resa hem 4 dagar i veckan när han ligger ute och arbetar långt ifrån sin hemort. Detta gör han dock bara om han kan få avdrag för alla hemresor, kan han det?

Övning avdrag och förmåner 12

Dimitri bor i Gnesta och arbetar i Kiev. Han önskar göra avdrag för sina hemresor som han gör en gång i veckan. Kan han det?

Övning avdrag och förmåner 13

Krisztina arbetar 10 mil från sitt hem och har dubbel bosättning. Hennes familj vill åka och besöka henne istället för att hon åker hem till dem. Kan de få avdrag för det enligt 12:24 IL?

Övning avdrag och förmåner 14

Johannes och hans två kollegor Ludvig och Anders ska alla jobba på samma ort långt ifrån deras vanliga bostadsort (över 5 mil därifrån) under 2020. De har därför gått ihop och bestämt sig för att dela en lägenhet där på arbetsveckan, samtidigt som deras familjer bor kvar. Hyran är relativt låg och därför önskar de göra schablonavdrag för bostaden, de tror att de kommer tjäna på det. Uppskatta med utgångspunkt i att de arbetar 45 veckor per år, fem dagar i veckan. Hur stort blir deras avdrag för den dubbla bosättningen (bara logi) per person?

Skatteberäkning

Övning skatteberäkning 15

Katja bor i Lidingö kommun (kommunalskatten=30,07%) och har en inkomst på 500 000 före skatt. Beräkna kommunalskatten utifrån dessa uppgifter.

Övning skatteberäkning 16

Carl bor i Hörby kommun (kommunalskatten=31,77%) och har en inkomst på 400 000 före skatt. Beräkna kommunalskatten utifrån dessa uppgifter.

Övning skatteberäkning 17

Nisse bor i Älmhults kommun (kommunalskatten=32,96%) och har en inkomst på 350 000 före skatt. Beräkna kommunalskatten utifrån dessa uppgifter.

Övning skatteberäkning 18

Lisa bor i Tidaholms kommun (kommunalskatten=33,55%) och har en inkomst på 200 000 före skatt. Beräkna kommunalskatten utifrån dessa uppgifter.

Övning skatteberäkning 19

Kajsa bor i Lidköpings kommun (kommunalskatten=32,74%) och har en inkomst på 750 000 före skatt. Beräkna kommunalskatten utifrån dessa uppgifter.

Övning skatteberäkning 20

Emma bor i Götene kommun (kommunalskatten=33,85%) och har en inkomst på 432 000 före skatt. Beräkna kommunalskatten utifrån dessa uppgifter.

Övning skatteberäkning 21

Sofia tjänade 490 500 kr 2019. Kommer hon betala statlig inkomstskatt?

Övning skatteberäkning 22

Sofia tjänade 492 900 kr 2019. Kommer hon betala statlig inkomstskatt?

Övning skatteberäkning 23

Sofie tjänade 4 200 800 kr 2019. Kommer hon betala statlig inkomstskatt (innan avdrag, skattereduktioner o.s.v.)?

Övning skatteberäkning 24

Stefan tjänar 800 000 kr 2020 (skiktgräns=509 300). Hur mycket statlig skatt kommer han betala (innan avdrag, skattereduktioner o.s.v.)?

Övning skatteberäkning 25

Bert tjänar 550 000 kr 2020 (skiktgräns=509 300). Hur mycket statlig skatt kommer han betala (innan avdrag, skattereduktioner o.s.v.)?

Övning skatteberäkning 26

Norbert bor i Skövde kommun och tjänar 550 000 kr 2020 (skiktgräns=509 300). Hur mycket kommunal (33,09%) och statlig skatt kommer han betala (innan avdrag, skattereduktioner o.s.v.)?

Övning skatteberäkning 27

Tilda betalar 34 000 kr i allmän pensionsavgift. Hur mycket kommer hon få i skattereduktion för allmän pensionsavgift?

Övning skatteberäkning 28

Ellen betalar 27 000 kr i allmän pensionsavgift. Hur mycket kommer hon få i skattereduktion för allmän pensionsavgift?