Internationell skatterätt

Innehåll

Efter avsnittet om internationell skatt kan du följande delar:

  • Principer i internationella förhållanden, Principer Övning 1-3
  • Allmänt om beskattningen internationellt, Allmänt Övning 4-22
  • Avgöra begränsad och obegränsad skattskyldighet, Begränsad & obegränsad skattskyldighet Övning 23-41
  • Avgöra och beräkna lindring av utländsk skatt, Lindring internationell dubbelbeskattning Övning 42-47

Avsnittet tar inte hänsyn till dubbelbeskattningsavtal, därför är alla uppgifter här baserade på att bortse från eventuella dubbelbeskattningsavtal.

Totalt: 47 övningar

Principer

Övning principer 1

Vad är overall-principen?

Övning principer 2

Vad är bostadsprincipen?

Övning principer 3

Vad är källstatsprincipen?

Allmänt

Övning allmänt 4

Vad menas med internationell dubbelbeskattning?

Övning allmänt 5

Sverige har ett väletablerat system av dubbelbeskattningsavtal, vad menas med ett dubbelbeskattningsavtal?

Övning allmänt 6

Om du hittar två motstridiga uppgifter dels ett dubbelbeskattningsavtal och dels i den svenska interna internationella skatterätten, vilken ska du följa?

Övning allmänt 7

Varför är den svenska interna internationella skatterätten gjord med tuffa och strikta regler?

Övning allmänt 8

Kan EU-domstolen införa en ny skatteregel i Sverige?

Övning allmänt 9

Hur beskattas vanligtvis en koncerns dotterbolag om dem ligger i annat land?

Övning allmänt 10

Vad är sexmånadersregeln?

Övning allmänt 11

Vad är ettårsregeln?

Övning allmänt 12

Vad är treårsregeln?

Övning allmänt 13

Vad är femårsregeln?

Övning allmänt 14

Vad är tioårsregeln?

Övning allmänt 15

En svensk juridisk person driver bolag i Tyskland, vilket land ska bolaget taxeras i?

Övning allmänt 16

Hur ska ett utländskt dödsbo beskattas?

Övning allmänt 17

Vad är expertskatten och vad är dess syfte?

Övning allmänt 18

Om en utländsk person är styrelseledamot i ett svenskt aktiebolag och får arvode för sitt arbete, ska detta beskattas i Sverige?

Övning allmänt 19

Vad menas med korrigeringsregeln?

Övning allmänt 20

Vart någonstans i inkomstskattelagen hittar vi korrigeringsregeln?

Övning allmänt 21

Vad är dubbelbeskattningsavtal för något?

Övning allmänt 22

Vad menas med “modellavtalet” i samband med dubbelbeskattning?

Begränsad & obegränsad skattskyldighet

Övning skattskyldighet 23

Vad säger man att en person som är bosatt i Sverige är ur ett skattehänseende?

Övning skattskyldighet 24

Vad säger man att en person som inte är obegränsat skattskyldig är?

Övning skattskyldighet 25

Anders har bott i Göteborg hela sitt liv. Han är gift och har tre barn, alla de har också bott hela sina liv i Sverige. Är anders obegränsat skattskyldig i Sverige?

Övning skattskyldighet 26

Maxida har bott i Götene hela sitt liv. Hon är gift och har ett barn, alla de har också bott hela sina liv i Sverige. Är Maxida obegränsat skattskyldig i Sverige?

Övning skattskyldighet 27

Louise är norsk och är på semester i Sverige i en vecka. Är hon obegränsat skattskyldig i Sverige?

Övning skattskyldighet 28

Vad kan enligt praxis anses som stadigvarande vistelse 3:3 IL punkt 2?

Övning skattskyldighet 29

Anki är på semester i Finland i tre dagar. Anta att deras skattesystem är identiskt mot vårat. Blir hon obegränsat skattskyldig i Finland?

Övning skattskyldighet 30

Ardalan är från Umeå och åker i 2 veckor till Stockholm. Påverkas hans obegränsad skattskyldighet?

Övning skattskyldighet 31

Said är på tjänsteresa i Sverige i totalt 3 veckor under ett år. Är Said obegränsat skattskyldig i Sverige?

Övning skattskyldighet 32

Fatima är på tjänsteresa i Sverige under en vecka under ett år. Är Fatima obegränsat skattskyldig i Sverige?

Övning skattskyldighet 33

Emma som bor i Tyskland är på tjänsteresa i Sverige i 4 månader i sträck (hon övernattar) under ett halvår. Är Emma obegränsat skattskyldig i Sverige?

Övning skattskyldighet 34

Åke har sedan 2 år bott i Spanien, men är uppväxt i Sverige. Han har en kusin i Sverige och är även VD för ett svenskt bolag där han har samtliga aktier. Är Åke obegränsat skattskyldig i Sverige?

Övning skattskyldighet 35

Kan en person som är begränsat skattskyldig bli skattskyldig för svenska inkomster?

Övning skattskyldighet 36

Marko har fått ett erbjudande av sin arbetsgivare att åka på en tjänsteresa som varar i 2 år i Tyskland. Han har för övrigt kvar hus och familj (make och barn) i Sverige, hur kommer Marko att beskattas? Bortse från dubbelbeskattningsavtal och anta att Tyskland har samma skatteregler som Sverige.

Övning skattskyldighet 37

Beskriv vad som menas med en utländsk juridisk person?

Övning skattskyldighet 38

Vad krävs för att en juridisk person ska vara obegränsat skattskyldig i Sverige?

Övning skattskyldighet 39

Boat international GmbH är ett tyskt företag med säte i Tyskland. De ska expandera sin verksamhet till Sverige hade de tänkt och har redan etablerat ett litet kontor. Kontoret har 10 anställda som jobbar heltid där. Företaget undrar om dem är skattskyldiga eller inte i Sverige?

Övning skattskyldighet 40

Boat international GmbH har nu efter 1 år av verksamhet i Sverige ändrat sig och ska sälja alla tillgångar och dra tillbaks personal. De har inte varit i Sverige så länge och därför ska dem slippa beskattning helt från Sverige enligt kommentarer från styrelsen. Stämmer detta?

Övning skattskyldighet 41

Om Boat international GmbH skulle starta ett svenskt dotterbolag i Sverige, hur skulle dem beskattas då?

Lindring internationell dubbelbeskattning

Övning lindring internationell dubbelbeskattning 42

Nämn de två mest kända metoderna som undanröjer/lindrar skatt vid internationell dubbelbeskattning.

Övning lindring internationell dubbelbeskattning 43

En metod för att lindra dubbelbeskattning är exemptmetoden, vad innebär den?

Övning lindring internationell dubbelbeskattning 44

Vad är avdragsmetoden? Undanröjer/lindrar den utländsk skatt för skattskyldige?

Övning lindring internationell dubbelbeskattning 45

Hur fungerar avräkningsmetoden (kortfattat) och vart finns det lagstöd för den?

Övning lindring internationell dubbelbeskattning 46

Malmös Rör AB har viss verksamhet i Tyskland som uppbringar intäkter på 100 000 (skatt 20 000) och intäkterna från Sverige uppgår till 150 000 (skatt 45 000). 

Utred om det går att göra en avräkning av utländsk skatt (AvrL) samt visa avräknade belopp om möjligt.

Övning lindring internationell dubbelbeskattning 47

Marknadsföringsbyrån Morris AB har inkomster både i Sverige och i Norge. De har sitt kontor i närheten av Norge gränsen därför har dem även flertalet kunder i Norge. Bolaget har följande inkomster i respektive land

  • Norge 800 000 kr, 40% skatt (320 000)
  • Sverige 1 500 000 kr 30% skatt (450 000)

Utred om det går att göra en avräkning av norsk skatt (AvrL) samt visa avräknat belopp om möjligt.