Koncernbeskattning

Innehåll

Denna del behandlar det skatterättsliga koncernbegreppet och möjligheterna till koncernbidrag.

Totalt: 9 övningar

Övning koncerner 1

Vad är skillnaden mellan en “äkta” och en “oäkta” koncern?

Övning koncerner 2

Vad händer skatterättsligt när ett koncernbidrag genomförs?

Övning koncerner 3

Vad innebär det att aktiebolag “dubbelbeskattas”?

Övning koncerner 4

Vad innebär kedjebeskattning?

Övning koncerner 5

När är 35:3 punkt 6 aktuell att utreda, till vilka typer av koncernbidrag?

Övning koncerner 6

Lars-Åke äger företaget Moder AB. Moder AB äger i sin tur 95% av bolaget Dotter AB. Utgå bara från 35:2 IL. Kan då koncernbidrag lämnas från Moder AB till Dotter AB?

Övning koncerner 7

Lars-Inge äger företaget Modern AB. Modern AB äger i sin tur 55% av bolaget Dottur AB. Utgå bara från 35:2 IL. Kan då koncernbidrag lämnas från Modern AB till Dottur AB?

Övning koncerner 8

Lars-Göran äger företaget Inkig AB. Inkig AB äger i sin tur 90% av bolaget Blocku HB. Utgå bara från 35:2 IL. Kan då koncernbidrag lämnas från Inkig AB till Blocku HB?

Övning koncerner 9

Milton AB äger två dotterbolag till 100%. Ulla AB och Berit AB. Berit AB har i sin tur ett helägt dotterföretag Flix AB. Ulla AB vill föra över utdelning till Moderföretaget Milton. Utred om koncernbidrag är möjligt.

A. Utred om koncernbidrag är möjligt.

B. Utred om koncernbidrag är möjligt från Flix AB till Milton AB.