Näringsbetingade andelar

Innehåll

Här behandlas de särskilda reglerna som gäller för näringsbetingade andelar. Dessa kan i vissa fall leda till t.ex. skattefria utdelningar.

Totalt: 6 övningar

Övning näringsbetingad andel 1

För att en andel ska vara näringsbetingad krävs att andelen är en kapitaltillgång. Hur definieras en kapitaltillgång?

Övning näringsbetingad andel 2

Kolles Kalops AB äger andelar i handelsbolag som de äger ihop med ett annat företag inom köttbranschen. Denna ger utdelning och därför undrar Kolle om detta kan vara en näringsbetingad andel så att de kan undvika skatt. Är det en näringsbetingad andel?

Övning näringsbetingad andel 3

Företaget Xexport AB är ett svenskt företag som tillverkar lastbilsdelar. Dem har andelar i ett antal bolag som är följande:

  • Åmåls Åkeri AB, 90% av andelarna, 0,5% av försäljningen säljs till detta bolaget, har ägts i 5 år.
  • Sveriges Transportgubbar AB, äger 7% av andelarna, säljer några delar per år till bolaget, har ägts i 5 år.

Företaget erhåller utdelningar från båda bolagen, hur ska utdelningen beskattas?

Övning näringsbetingad andel 4

Soldi Door AB äger aktier i det börsnoterade aktiebolaget Hundas AB, vilket de också gjort i många år. Andelen uppgår till 8% av rösterna i bolaget. Hundas AB lämnar utdelning till sina ägare. Man saknar affärsförbindelser med bolaget. Är utdelningen skattefri?

Övning näringsbetingad andel 5

AB Protector äger 20% av rösterna i deras onoterade leverantör (som förser Protector med 50% av deras varor) HB Shields Scandia. 

HB Shields Scandia ger en utdelning på 5000 kr till AB Protector. Hur ska denna behandlas skattemässigt?

Övning näringsbetingad andel 6

Rogers Roliga Runda Rektanglar är ett AB som äger aktier (motsvarande 4% av rösterna) i ett annat aktiebolag. Det är en börsnoterad friskolekoncern vars aktier man ägt i flera år. Detta tycker Roger är lämpligt då detta är en av deras största kunder. Friskolekoncernen lämnar utdelning till sina ägare. Ska denna tas upp till beskattning av Rogers företag?