Lösningsförslag

Näringsbetingade andelar

Övning näringsbetingad andel 3

Lösning: Båda företagens utdelningar är skattefria.

Åmåls Åkeri AB är ett aktiebolag samt Xexport vilket gör 24:32 IL uppfylld. I 24:33 IL finns det krav att andelarna i Åmåls åkeri är kapitaltillgångar som definieras i 25:3 2 st vilket definieras som ej lagertillgång (lagertillgång definieras även i 17:3 2 st). Med tanke på att dem ägt aktierna i 5 år kan de anses som kapitaltillgångar. Åmåls Åkeri uppfyller både punkt 1-2 i 24:33 då dem äger mer än 10% och vi får anta att det inte är börsnoterat. Punkt 3 går att diskutera men har ingen betydelse då vi har minst en punkt uppfylld. Utdelningen blir skattefri enligt 24:35 IL. 24:35 IL hänvisar till om 24:38-40 samt 24b:7 gäller får skattefri utdelning inte lämnas, vårt fall påverkas inte av dessa.

Sverige Transportgubbar AB Uppfyller samma krav som Åmål företaget fram till 24:33 IL där dem endast kan uppfylla punkt 1 då vi antar att de ej är marknadsnoterade. Med samma resonemang som ovan har de skattefri utdelning enligt 24:35 IL.

Övning näringsbetingad andel 4

Lösning: Nej,

Båda är aktiebolag vilket gör att 24:32 är uppfylld. I 24:33 IL finns det krav att andelarna i Hundas AB ska vara kapitaltillgångar som definieras i 25:3 2 st vilket definieras som ej lagertillgång (lagertillgång definieras även i 17:3 2 st). Med tanke på att dem ägt aktierna i många år kan de anses som kapitaltillgångar. 

Dock uppfylls sedan ingen av punkterna i 24:33. Andelen är inte onoterad då den finns på börsen. Innehavet är under 10% och man saknar affärsförbindelser vilket utesluter att de skulle vara betingade av rörelsen. Därför gäller inte undantaget utan utdelningens ska tas upp i enlighet med 15:1 IL. 

Övning näringsbetingad andel 5

Lösning: Utdelningen är skattefri eftersom att denna kommer från ett handelsbolag. Ett handelsbolag är inget eget skattesubjekt utan beskattning sker av delägarens andel av handelsbolagets resultat 5:1 IL. AB Protector kommer alltså inte att beskattas för utdelningen utan för sin 20-procentiga andel av resultatet i HB Shields Scandia.

Övning näringsbetingad andel 6

Lösning: Nej,

Rogers Roliga Runda Rektanglar är ett aktiebolag och det är även friskolekoncernen vilket gör 24:32 IL uppfylld. I 24:33 IL finns det krav att andelarna i friskolekoncernen är kapitaltillgångar som definieras i 25:3 2 st vilket definieras som ej lagertillgång (lagertillgång definieras även i 17:3 2 st). Med tanke på att dem ägt aktierna i flera år kan de anses som kapitaltillgångar. 

Friskolekoncernen uppfyller varken punkt 1-2 i 24:33 då dem då innehavet dels är för litet och det är dessutom ett börsbolag och således ej onoterat. Punkt 3 går att diskutera men eftersom att det är en av deras viktigaste kunder går det att se punkten som uppfylld. Utdelningen blir skattefri enligt 24:35 IL. 24:35 IL hänvisar till om 24:38-40 samt 24b:7 gäller får skattefri utdelning inte lämnas, vårt fall påverkas inte av dessa. Det är 24:40 som kan bli aktuell men vi har ingen info att andelen skulle avyttras under året därför blir den inte aktuell.