ABC Kalkylering

Uppgift 1 ABC Kalkylering

Ett tillverkande företag ska tillverka skinnstolar till företaget Bayerische Motoren Werke AG (BMW). Du som controller har fått i uppgift att göra ABC kalkylering och företaget har identifierat följande aktiviteter.

AktivitetKostnadsdrivareOmkostnader
Materialhantering läderLäder i M2100kr/M2
Materialhantering mekanikAntal delar20kr/ del
Monteringarbetstid i timmar250kr/timme
KvalitetskontrollAntal tillverkade enheter50kr/enhet

Beräkna självkostnad per enhet om:

Materialkostnad 375kr/enhet

20 delar förbrukas/enhet

30 min montering/enhet

2 m2 materialåtgång/ enhet