Annuitetsmetoden lösningsförslag

Uppgift 1 annuitetsmetoden

Lösning:

-109 000-500*14,0939=-116 046,95. -116 046,95*0,071=-8239,33345.
-8239,33345<-5000. Gräsklipparen bör inte köpas in. Den skulle kosta motsvarande ca. 8240 kr per år att hyra samtidigt som dagens kostnad blir 5000 kr per år. 

Sen får man fundera över med en så lång hyrestid om inte inflationen också kommer dra upp hyreskostnaden över tid.

Uppgift 2 annuitetsmetoden

Lösning: Maskin 2

Maskin 1 = -400 000+100 000*3,7908+40 000*0,6209=3 916*0,2638= 1033,04
Maskin 2 = -400 000+80 000*4,8684+40 000*0,5132= 10 000*0,2054= 2054

Uppgift 3 annuitetsmetoden

Lösning:  -13 000*0,3155=-4101,5. Hedvig bör hyra eftersom att annuitetsvärdet är lägre (alltså i detta fallet dyrare) än hyreskostnaden.

Uppgift 4 annuitetsmetoden

Lösning:
-27 000*0,2571= -6941,7
-18 000*0,3951= -7111,8
-14 000*0,5685= -7959

Erika bör köpa in det första geväret som kostar 27 000 kr.

Uppgift 5 annuitetsmetoden

Lösning:

Investering:InvesteringsbeloppLivslängdAnnuitetAnnuitet kvotPrio
1200 000 kr3 år85 360 kr0,42682
2300 000 kr3 år135 800 kr0,45271
3500 000 kr5 år155 310 kr0,31063
41 000 000 kr12 år132 700 kr0,13274