Annuitetsmetoden

OBS! glöm inte använda formebladet!

Uppgift 1 annuitetsmetoden

Roland har ansvar för gräsklippning i hans lokala fotbollsförening. Varje år inför den stora cupen som klubben håller i hyr de in en stor gräsklippare för att hinna med att klippa alla planer. I år har dock hyrkostnaden gått upp till 5000 kr. Detta får Roland att fundera på om de skall köpa en istället, men han kan inte räkna ut investeringskalkyler. Att köpa in en sådan gräsklippare skulle kosta hela 109 000 kr. Dock eftersom att den används så sällan och man tänker underhålla den för 500 kronor per år, beräknas den hålla i 25 år, men därefter vara värdelös. Förening tillämpar en kalkylränta på 5%. Skall gräsklipparen köpas in?

Uppgift 2 annuitetsmetoden

Willmare AB funderar över inköp av en av två maskiner. Kalkylräntan i företaget är 10%. Med grund i nedanstående information vilken bör köpas in?

Maskin12
Livslängd5 år7 år
Årliga inbetalningar100 00085 000
Årliga utbetalningar05 000
Kostnad400 000400 000
Restvärde40 00040 000

Uppgift 3 annuitetsmetoden

Hedvig personalkonsult AB funderar på inköp av ny dator och Hedvig har tagit fram 2 alternativ. Den ena datorn håller i 4 år och kostar 13 000 kr, den beräknas sakna restvärde. Det andra alternativet är att hyra en dator för 4000 kr per år. Kalkylräntan i företaget är 10%. Vad bör Hedvig göra?

Uppgift 4 annuitetsmetoden

Erika arbetar på försvaret med inköp av vapen. Hon kan välja mellan 3 gevär för nästa inköp. Den ena kostar 27 000 kr, den andra 18 000 kr och den sista 14 000 kr. Det enda som verkar skilja dessa åt är deras livslängd. Denna beräknas till 5 respektive 3 och 2 år. Kalkylräntan Erika utgår ifrån är 9%. Vilket gevär skulle de rekommendera Erika att köpa in med den informationen du har?

Uppgift 5 annuitetsmetoden

Kokos artelleri AB funderar över ett antal olika investeringar i kexmaskiner. De har olika ekonomisk livslängd, investeringsbelopp och nettonuvärden som följer enligt nedan. kapitalet är begränsat. Hur skall investeringarna prioriteras (anta en kalkylränta på 8%)?

Investering:InvesteringsbeloppNettonuvärdeLivslängdAnnuitet
1200 000 kr220 000 kr3 år85 360 kr
2300 000 kr350 000 kr3 år135 800 kr
3500 000 kr620 000 kr5 år155 310 kr
41 000 000 kr2 000 00012 år132 700 kr