Categories

Avvikelseanalys Lösningsförslag

Uppgift 1 avvikelseanalys

Lösning:
Prisavvikelse
52 * (1 – 1,4) = -20,8 * 400 = -8320
Kvantitetsavvikelse
(52 – 52) * 1,4 = 0 * 400 = 0
Totalavvikelse
-8320 – 0 = -8320

Uppgift 2 avvikelseanalys

Lösning:
Prisavvikelse
300 000/ 1 625= 184,62
165-184,62=-19,62/enhet
-19,62*3 250= -63 765 

Kvantitetsavvikelse
1 625/3250=0,5 timmar / parti
0,5-0,5*3250=0

Totalavvikelse
0+-63 765= – 63 765

Uppgift 3 avvikelseanalys

Lösning:
Kvantitetsavvikelse: 4-3=1, 1*5=5, 5*2000= 10 000
Prisavvikelse: 5-6=-1, -1*3=-3, -3*2000= -6 000
Totalaavvikelsen= 10 000- 6 000= 4 000

Uppgift 4 avvikelseanalys

Lösning:
Prisavvikelse: 400-500=-100, -100*1,5=-150, -150*230=-34 500
Kvantitetsavvikelse: 2,5-1,5=1, 1*400=400, 400*230= 92 000
Totalavvikelse: 92 000+(-34500)= 57 500