Budget Lösningsförslag

Uppgift 1 budget

Lösning:
Resultatbudget: 972 000
Likviditetsbudget UB: 545 000
Balansbudget:

TillgångarSkulder & EK
Inventarier2 500 000Banklån1 550 000
Avskrivningar-300 000EK1 195 000
Likvida medel545 000
Summa2 745 0002 745 000

Uppgift 2 budget

Lösning:
Resultatbudget: 175 000
Likviditetsbudget UB: 5 000
Balansbudget:

TillgångarSkulder & EK
Varulager100 000EK195 000
Likvida medel5 000
Kundfordringar90 000
Summa195 000195 000

Uppgift 3 budget

Lösning:
Resultatbudget: -68 000
Likviditetsbudget UB: 194 000
Balansbudget:

31/12-20009TillgångarSkulder & EK
Inventarier1 200 000EK354 000
Varulager30 000Banklån1 100 000
Bankkonto194 000Leverantörsskuld20 000
Kundfordringar50 000
Summa1 474 000Summa1 474 000