Budget

Uppgift 1 budget

Johansens fiskrensning behöver nu ekonomisk hjälp av dig som ekonomistyrare. Han har hört att du nyss lärt dig budgetering därför ber dem om din hjälp. Han har följande balansräkning från 1/1 2023 och affärshändelser:

TillgångarSkulder & EK
Inventarier2 500 000Banklån1 600 000
Ack. avskrivning-200 000EK703 000
Likvida medel3 000
Summa2 303 0002 303 000
 • Avskrivningar: 100 000 kr/år på Johansens båt och andra inventarier
 • Lån: Amortering uppgår till 50 000 kr (sker 31 december) och räntan på banklån är 3% (betalas 31 december)
 • Johansen får in 5 000 000 kr på fiskrensning i år
 • El och värme uppgår till 50 000 kr per månad
 • Själva lokalen uppgår till 50 000 kr i hyra per månad
 • Personalkostnad uppgår till 2 200 000 kr för året
 • Kostnader för material uppgår till 40 000 kr per månad
 • Johansen gör även ett privatuttag på 40 lax i månaden

Hjälp Johansen med resultatbudget, likviditetsbudget och balansbudget för år 2023.

Uppgift 2 budget

Felix Fälg AB ska starta ny verksamhet i år och frågar om hjälp hur man gör en budget. Uppställ resultatbudget, likviditetsbudget och balansbudget utifrån Felix nedanstående uppgifter. Felix vill också att du ska ge råd vad han bör tänka på (budgetanalys).

 • Inköp varor 500 000
 • 20% av varorna beräknas inte säljas under året och bli lager till nästa år
 • Felix har en stor kund med 2 månaders betalningstid därför beräknar han kundfordringar i slutet på året 90 000
 • Lokal och drift till lokal 200 000 för ett år
 • Diverse kostnader 175 000
 • Varuförsäljning 550 000
 • Försäljning av tjänster till kunder 400 000
 • Han skjuter även in 500 000 i början av året
 • Han behöver ta ut 40 000 i månaden som uttag

Uppgift 3 budget

Olofs Entreprenad säljer både varor i butik och levererar tjänster till kunder. Han är inte så värst varm i fötterna med skrivbordsarbete som han säger därför behöver han hjälp med räkenskaper och rådgivning. Hjälp detta företag med Resultatbudget, kassaflödesbudget, balansbudget och några konkreta råd baserat på dina beräkningar. Ta hjälp av nedanstående information.

1/1-2009TillgångarSkulder & EK
Inventarier1 400 000EK710 000
Varulager200 000Banklån1 350 000
Bankkonto500 000Leverantörsskuld85 000
Kundfordringar45 000
Summa2 145 000Summa2 145 000
 • Varuinköp 750 000
 • Varulager i slutet av året beräknas till 30 000
 • Kundfordringar beräknas till 50 000
 • Leverantörsskuld beräknas till 20 000
 • Personalkostnad på 70 000/månad
 • Lokal och diverse kostnader på 50 000/månad
 • Uttag görs på 24 000/månad
 • Försäljning tjänster 1 300 000
 • Försäljning varor 1 300 000
 • Amortering uppgår till 250 000 (31 december) och ränta på 8% (betalas 31 december)
 • Avskrivning uppgår till 200 000 detta år