Grundläggande teori

Denna teori är grundläggande om ämnet ekonomistyrning och andra kunskaper som kan vara användbara till senare moment. Det är teori som kan antas i en grundkurs men kolla alltid ditt kursmaterial vad som gäller.

Vill du utöka dina kunskaper? Testa våra mer avancerade teori övningar här!

Grundläggande Ekonomistyrning

Uppgift 1 grunder

Vad är definitionen av ekonomistyrning?

Uppgift 2 grunder

Det finns tre olika nivåer där ekonomistyrning appliceras, benämn dessa och förklara dem.

Uppgift 3 grunder

Vad menas med finansiella delen och den icke finansiella och ge två exempel på något som kan mätas i respektive del.

Uppgift 4 grunder

Vad är skillnaden på produktivitet och effektivitet?

Uppgift 5 grunder

Vad är kalkylränta?

Avskrivningar

Uppgift 1 avskrivningar

Vad är degressiv avskrivning och varför är den oftast den mest realistiska avskrivningen?

Uppgift 2 avskrivningar

Vad är linjär avskrivning och varför är den mest populär bland företag?

Uppgift 3 avskrivningar

Vad är progressiv avskrivning?

Kostnader

Uppgift 1 kostnader

Vilken av alternativen passar bäst in på inbetalning?

1. När du får vetskap om att pengar kommer in på kontot

2. När pengar kommer in på kontot

3. När pengar försvinner från kontot

4. När du skickat iväg en faktura till en köpare

Uppgift 2 kostnader

När uppstår en utgift/inkomst?

Uppgift 3 kostnader

Vad är en intäkt/kostnad?

Uppgift 4 kostnader

Vad menas med halvfastkostnad och ge ett fiktivt exempel?

Uppgift 5 kostnader

Vad är en direkt och indirekt kostnad?

Uppgift 6 kostnader

Vad är samkostnad?

Uppgift 7 kostnader

Vad är särkostnad?