Internprissättning

Innehåll

Totalt: 22 uppgifter

Stora uppgifter om internprissättning

Uppgift 1 internprissättning

Ett stort företag hyr ut maskiner till olika kunder. Företaget består av olika avdelningar som har hand om olika maskiner. Maskinerna behöver ibland service och reparationer som företaget har en speciell avdelning för detta. Dem olika avdelningarna kan nu välja mellan följande alternativ.

  • Använda reparationsavdelningen för 500/timme
  • Ta hjälp externt för 380/timme
  • Låta sin egna personal med sämre kompetens utföra uppgifterna 340/timme

Vad kan dem olika alternativen ge för suboptimeringseffekter?

Uppgift 2 internprissättning

Slipade knivar AB tillverkar och monterar japanska knivar som sedan säljs på marknaden. Produkten består av ett blad, handtag, dekoration samt att detta ska monteras ihop. Bolaget är ett av 5 dotterbolag i en medelstor koncern. Slipade knivar har hittat 3 alternativ för denna produkt.

  1. Ett av dotterbolagen kan leverera knivbladet för 20 kr/blad därmed kan ett externt bolag stå för resterande kostnader för 12 kr samt monteringen får slipade knivar stå för själva uppgående till 2 kr. Täckningsbidraget beräknas uppgå till 5 kr/kniv för bladen.
  2. En offert erhölls från bladgrossisten AB för 32 kr per kniv. I det priset får Slipade knivar en färdigmonterad produkt.
  3. Köket HB kan leverera en helt färdig kniv för 51 kr. Köket AB har extra behov i denna tillverkning och tar därefter hjälp från Dek AB och Monteringsgruppen AB. Båda dessa är i samma koncern som Slipade knivar AB. Täckningsbidraget beräknas bli 8 kr respektive 15 kr för dessa två dotterbolag.

Vilket av alternativet är mest lönsam för koncernen och för Slipade knivar AB?

Uppgift 3 internprissättning

Skanskiska AB tillverkar diverse olika korvar. Man använder ett internprissättningsystem där priserna sattes för 7 år sedan och de har inte höjts sen dess. Detta beklagar sig styckningschefen över då han menar på att deras största kostnad som är personal har ökat betydande i omfattning. Sedan dess har arbetarnas löner skjutit i höjden. Dock har internpriset som sagt stått still. Nämn någon negativ konsekvens detta kan detta leda till?

Teori om internprissättning

Uppgift 4 internprissättning

Vilken typ av ansvarsenhet hade passat för en HR-avdelning?

A. Intäktsenhet

B. Kostnadsenhet

C. Resultatenhet

D. Investeringsenhet

Uppgift 5 internprissättning

Varför är internprissättning viktigt?

Uppgift 6 internprissättning

Vad är ett internpris?

Uppgift 7 internprissättning

Nämns minst 2 olika metoder för internprissättning.

Uppgift 8 internprissättning

När kan man föredra internprissättning baserad på kostnadsbaserat pris framför marknadsbaserat pris?

Uppgift 9 internprissättning

Nämn ett skäl varför rabatter är vanliga vid interna köp där man egentligen utgår från marknadsbaserade priser internt.

Uppgift 10 internprissättning

Nämn någon risk med internprissättning baserat på förhandlat pris.

Uppgift 11 internprissättning

Nämn de olika metoderna som finns för kostnadsbaserad prissättning.

Uppgift 12 internprissättning

Varför föredrar man ofta standardkostnad framför självkostnad vid internprissättning?

Uppgift 13 internprissättning

Ofta används marginalkostnaden vid internprissättning, varför?

Uppgift 14 internprissättning

Nämn ett skäl varför vinstpålägg kan vara bra vid kostnadsbaserade interna priser.

Uppgift 15 internprissättning

Nämn något tänkbart problem vid dualprissättning.

Uppgift 16 internprissättning

Är förhandlade internpriser vanligast inom organisationer med många eller med få interna transaktioner?

Uppgift 17 internprissättning

Nämn någon utmaning som förhandlat pris får.

Uppgift 18 internprissättning

Ge exempel på en bransch som tillämpar tvåstegsprissättning.

Uppgift 19 internprissättning

Vad är skillnad på hård och komplext interprissättningssystem?

Uppgift 20 internprissättning

Nämn en för- och en nackdel som kan uppstå vid hård internprissättning.

Uppgift 21 internprissättning

Nämn en för- och nackdel med att ha ett komplext internprissättningssystem.

Uppgift 22 internprissättning 

Vart har man störst nytta av internprissättning, i ett stort eller litet företag?