Internräntemetoden lösningsförslag

Uppgift 1 internräntemetoden

Lösning:

NNV(1)=-100 000+30 000*4,1114=23 342
NNV(2)(20% kalkylränta används)=-100 000+30 000*3,3255=-235

0,12+(23 342/(23 342-(-235)))*(0,2-0,12)=19,92% 

Ja, investeringen ska göras då internräntan blir högre än kalkylräntan.

Uppgift 2 internräntemetoden

Lösning:

NNV(1) = -250 000+62 000*4,1604= 7944,8
NNV(2)(17% kalkylränta används)=-250 000+62 000*3.9924=-2471,2

0,15+(7944,8/(7944,8-(-2471,2)))*(0,17-0,15)=16,53%

Ja, investeringen ska göras då internräntan blir högre än kalkylräntan.

Uppgift 3 internräntemetoden

Lösning:

NNV(1) = -3 000 000+350 000*9,8181= 436 335
NNV(2)(10% kalkylränta används) = -3 000 000+350 000*8,5136=-20

2400,08+(436 335/(436 335-(-20 240)))*(0,1-0,08)= 9,91%


Ja, investeringen ska göras då internräntan blir högre än kalkylräntan.