Internräntemetoden

OBS! glöm inte använda formebladet!

Uppgift 1 internräntemetoden

 • En investering i en maskin ger följande konsekvenser:
 • Grundinvestering: 100 000 kr
 • Årliga inbetalningsöverskott: 30 000 kr
 • Ekonomisk livslängd: 6 år
 • Kalkylränta: 12%
 • Vilken internränta ger investeringen och skall investeringen göras?

Uppgift 2 internräntemetoden

 • En investering i en maskin ger följande konsekvenser:
 • Grundinvestering: 250 000 kr
 • Årliga inbetalningsöverskott: 62 000 kr
 • Ekonomisk livslängd: 7 år
 • Kalkylränta: 15%
 • Vilken internränta ger investeringen och skall investeringen göras?

Uppgift 3 internräntemetoden

 • En investering i en maskin ger följande konsekvenser:
 • Grundinvestering: 3 000 000 kr
 • Årliga inbetalningsöverskott: 350 000 kr
 • Ekonomisk livslängd: 20 år
 • Kalkylränta: 8%
 • Vilken internränta ger investeringen och skall investeringen göras?