Nuvärdesmetoden Lösningsförslag

Uppgift 1 nuvärdesmetoden

Lösning:
-200 000+50 000*3,9927= -365 kr. Servern skall inte köpas. I verkligheten hade man nog fått titta på denna investering en gång till då den är väldigt nära att bli lönsam.

Uppgift 2 nuvärdesmetoden

Lösning:
-4 300 000+241 000*7,1196+300 000*0,1456 = -2 540 496,4 kr. Detta är alltså ett nettonuvärde under 0. Maskinen skall inte köpas

Uppgift 3 nuvärdesmetoden

Lösning:
-2 700 000+500 000*4,1002+800 000*0,6663+800 000*0,6227+200 000*0,582= 497 700 kr. Nettonuvärdet är positivt och därför ska de investera.

Uppgift 4 nuvärdesmetoden

Lösning:
-765 000+114 000*5,6502= -120 877.2. Nej, den skall inte heller köpas in.

Uppgift 5 nuvärdesmetoden

Lösning:

Fabrikens ort:NettonuvärdeInvesteringsbeloppNuvärdeskvotPrio
Shanghai200 000 kr150 000 kr1,332
Tokyo500 000 kr400 000 kr1,253
Alingsås352 000 kr180 000 kr1,961

Nuvärdesmetoden med skatt

Uppgift 1 nuvärdesmetoden med skatt

 1. 0,15(1-0,3)=0,105 10,5%
 2. 0,15(1-0,16)=0,126 12,6%
 3. 0,15(1-0,37)=0,0945 9,45%
 4. 0,15(1-0,25)=0,1125 11,25%

 

Uppgift 2 nuvärdesmetoden med skatt

Lösning:

 1. Avkastningskravet (kalkylräntan) reduceras med skatten, 10%*(1-0,3)=7%
  De årliga inbetalningsöverskotten reduceras med skatten, 100 000 kr*0,7=70 000 kr.
  Ränteskölden beräknas, 100 000 som är den årliga avskrivningen (500 000 / 5) multiplicerat med skatten 100 000*0,3=30 000 ger oss den årliga ränteskölden.
  Restvärdet reduceras med skatten 30 000*0,7= 21 000 kr.

  NNV=
  -500 000+70 000*5,3893+30 000*4,1002+21 000*0,6227=
  -500 000+377 251+123 006,2+13 076,7 = 13 333,7

  Ja, investeringen bör göras
 2. NNV=-500 000+100 000*4,8684+30 000*0,5132= 2236

  Ja, investeringen bör göras

Uppgift 3 nuvärdesmetoden med skatt

Lösning:
Nej, då vi får ett nettonuvärde på -50 314 kr vilket är mindre än noll (NNV= -500 000+100 000*(1-0,2)*4,6229+100 000*0,2*3,9927=-50 314).

Uppgift 4 nuvärdesmetoden med skatt

Lösning:
Ja, då nettonuvärdet blir 18 457,6 kr vilket är mer än noll -200 000+50 000*(1-0,2)*4,6629+40 000*0,2*3,9927=18 457,6

Uppgift 5 nuvärdesmetoden med skatt

Lösning:
Nej, då vi får ett nettonuvärde på -229 507,25 kr vilket är mindre än noll (NNV=-1 200 000+85 000*(1-0,5)*7,7217+240 000*0,5*4,3295+400 000*(1-0,5)*0,6139=-229 507,75)

Uppgift 6 nuvärdesmetoden med skatt

Lösning:
Nej, då vi får ett nettonuvärde på -93 747,9 kr vilket är mindre än noll (NNV=-800 000+100 000*(1-0,3)*7,0236+160 000*(0,3)*4,1002+50 000*(1-0,3)*0,5083=-93 747,9)

Uppgift 7 nuvärdesmetoden med skatt

Lösning:
Ja, då nettonuvärdet blir 814 876 kr vilket är mer än noll. NNV=-2 000 000+300 000*(1-0,7)*11,0612+400 000*(1-0,7)*4,1002= 814 876
-2 000 000 + 2 322 852 + 499 024 = 814 876