Nuvärdesmetoden

OBS! glöm inte använda formebladet!


Uppgift 1 nuvärdesmetoden

Zing AB vill köpa in en ny server för deras hemsida. Denna beräknas kosta 200 000 kr. Inköpet skulle innebära lägre elkostnader på 50 000 kr om året. Den nya servern beräknas hålla i 5 år och sedan är den såväl ekonomiskt som tekniskt värdelös. Företaget tillämpar en kalkylränta på 8%. Skall servern köpas?

Uppgift 2 nuvärdesmetoden

Bengt-Sörens mekaniska verkstad AB:s ekonomichef kollar på en ny maskin. Denna kostar 4,3 miljoner kr och förväntas kunna bringa in ytterligare försäljning för ett värde av motsvarande 300 000 kr. Dessutom beräknas driftskostnaderna bli ca. 40 000 kr längre. Den nya maskinen kommer dock kräva 99 000 kr om året i underhåll. Den beräknas ha en väldigt lång livskvalité, mycket på grund av det ambitiösa planerade underhållet. Så den tekniska livslängden beräknas bli 30 år, samtidigt som den ekonomiska blir 17 år. Detta innebär dock ett restvärde på 300 000 kr. Företaget tillämpar en kalkylränta på 12%. Ska maskinen köpas?

Uppgift 3 nuvärdesmetoden

Doog Auto AB vill köpa in en ny produktionslinje för tillverkning av reservdelar. Denna beräknas kosta 2 miljoner kr i inköp och installationen beräknas kosta ytterligare 700 000 kr. Den ekonomiska livslängden beräknas vara 8 år och den tekniska 15 år. Den beräknas dra in intäkter de första 5 åren med 500 000 per år. Därefter tror de att den årligen kommer dra in 800 000 kr per år, förutom det sista då intäkterna beräknas bli 200 000 kr. Linjen beräknas därefter vara ekonomiskt utan värde. Företaget tillämpar en kalkylränta på 7%. Skall de investera i den nya produktionslinjen.

Uppgift 4 nuvärdesmetoden

Svetsus AB vill köpa in en ny maskin för 765 000 kr. Denna beräknas ge årliga ökade intäkter på 140 000 kr, kostar 22 000 kr i underhåll och 4000 kr i ökade elkostnader. Den beräknas hålla i 10 år. Företaget tillämpar en kalkylränta på 12%. Är maskinen lönsam enligt nuvärdesmetoden?

Uppgift 5 nuvärdesmetoden

Adongas Skor har ett antal nya fabriker som de överväger att investera i, med investeringar som är ekonomisk lönsamma lika länge. Investeringarna ger olika nettonuvärden och kostar olika mycket. Kapitalet är begränsat. Rangordna alternativen nedan:

Ort:NNVInvesteringsbelopp
Shanghai200 000 kr150 000 kr
Tokyo500 000 kr400 000 kr
Alingsås352 000 kr180 000 kr
Fiktiva siffror

Nuvärdesmetoden med skatt

Uppgift 1 nuvärdesmetoden med skatt

Smarta Mobilen HB ska snart göra förbättringsinvesteringar på ett antal maskiner både inom och utanför sverige. Dem behöver hjälp med att justera kalkylräntan till respektive lands skatt. Lös följande med utgångspunkt 15% kalkylränta!

 1. Sverige 30% skatt
 2. Albanien 16% skatt
 3. Danmark 37% skatt
 4. USA 25% skatt

Uppgift 2 nuvärdesmetoden med skatt

 • Investering = 500 000 kr
 • Årliga inbetalningsöverskott = 100 000 kr
 • Ekonomisk livslängd = 7 år
 • Maximal skattemässig avskrivning = 5 år (denna utnyttjas)
 • Restvärde = 30 000 kr
 • Kalkylränta = 10%
 • Skatt = 30%
 1. Bör investeringen göras?
 2. Bör investeringen göras om du inte räknar med skatt?

Uppgift 3 nuvärdesmetoden med skatt

Örebro lastmaskiner AB har erhållit en offert om en ny lastmaskin som ska underlätta produktionen enligt platschefen Åke. Maskinen är billig enligt Åke då den bara kostar 500 000. Frågan tas vidare till ekonomiavdelningen och efter en dialog med Åke tas följande uppgifter fram: Årliga inbetalningsöverskott 100 000, ekonomisk livslängd 6 år, kalkylränta 10%, skattesats 20%, maximal avskrivning i bolaget 20%/år. Ska företaget köpa maskinen?

Uppgift 4 nuvärdesmetoden med skatt

 • En investering i en ny maskin ger följande konsekvenser:
 • Grundinvestering: 200 000
 • Årliga inbetalningsöverskott: 50 000
 • Restvärde: 0
 • Ekonomisk livslängd: 6 år
 • Kalkylränta: 10%
 • Skattesats: 20%
 • Maximal skattemässig avskrivning:20%
 • Skall den köpas?

Uppgift 5 nuvärdesmetoden med skatt

Larrys privatskola ska investera investera i ny lokal. Lokalen ska beräknas vara användbar för skolan i 10 år därefter ska den säljas för 400 000 kr. Skolan beräknas få ett positivt kassaflöde från denna på 85 000 kr/år. En kris i branschen har även gjort att skatten skjutit i höjden. Beräkna om investeringen är värd om.

Grundinvestering: 1 200 000 kr

Kalkylränta: 10%

Skattesats: 50%

Maximal skattemässig avskrivning: 20%

Uppgift 6 nuvärdesmetoden med skatt

En investering i en maskin ger följande konsekvenser:

Grundinvestering: 800 000

Årliga inbetalningsöverskott: 100 000

Restvärde: 50 000

Ekonomisk livslängd: 10 år

Kalkylränta: 10%

Skattesats: 30%

Maximal skattemässig avskrivning: 20%Skall den köpas?

Uppgift 7 nuvärdesmetoden med skatt

Kalles kalsonger AB funderar på att konstruera en ny produktionslinje som ger följande konsekvenser:

Grundinvestering: 2 000 000

Årliga inbetalningsöverskott: 300 000

Restvärde: 0

Ekonomisk livslängd: 22 år

Kalkylränta: 10%

Skattesats: 30%

Maximal skattemässig avskrivning: 20%

Skall den köpas?