Categories

Nyckeltal

Innehåll

Totalt: 18 uppgifter

Räntabilitetsmått

Uppgift 1 räntabilitetsmått

Ett företag har följande siffror ur sin balans och resultaträkning:

Eget kapital1 400 000
Banklån3 000 000
Leverantörsskulder0
Rörelseresultat300 000
Finansiella intäkter5 000
Finansiella kostnader300 000

Räkna ut räntabilitet på:

 1. Totalt kapital
 2. Sysselsatt kapital
 3. Eget kapital

Uppgift 2 räntabilitetsmått

Ett företag har följande siffror ur sin balans och resultaträkning:

Eget kapital2 000 000
Banklån3 500 000
Leverantörsskulder620 000
Rörelseresultat400 000
Finansiella intäkter5 000
Finansiella kostnader300 000

Räkna ut räntabilitet på:

 1. Totalt kapital
 2. Sysselsatt kapital
 3. Eget kapital

Uppgift 3 Stabilitetsmått

Ett företag har följande siffror ur sin balans och resultaträkning:

Eget kapital1 800 000
Banklån4 700 000
Leverantörsskulder200 000
Rörelseresultat550 000
Finansiella intäkter0
Finansiella kostnader800 000

Räkna ut företagets:

 1. genomsnittliga skuldränta
 2. soliditet
 3. räntetäckningsgrad

Marginalmått

Uppgift 4 marginalmått

Underwood AB hade 2019 följande siffror:

Omsättning3 000 000
Bruttoresultat500 000
Rörelseresultat200 000
Totalt kapital2 000 000

Räkna ut följande:

 1. Bruttomarginal
 2. Rörelsemarginal
 3. Kapitalets omsättningshastighet

Uppgift 5 marginalmått

Beräkna följande nyckeltal i företaget nedan(avrunda till två decimaler):

 1. Rörelsemarginal 2016
 2. Rörelsemarginal 2015

Uppgift 6 marginalmått

Beräkna följande nyckeltal i företaget nedan(avrunda till två decimaler):

 1. Rörelsemarginal 2019
 2. Rörelsemarginal 2018

Uppgift 7 marginalmått

Beräkna följande nyckeltal i företaget nedan(avrunda till två decimaler):

 1. Rörelsemarginal 2019
 2. Rörelsemarginal 2018

Uppgift 8 marginalmått
Samma företag i västra Sverige har följande uppgifter i sin årsredovisning.

Räkna ut nettomarginalen för(Avrunda till två decimaler):

 1. 2019
 2. 2018
 3. 2017
 4. 2016 
 5. 2015

Uppgift 9 marginalmått
Beräkna nettomarginalen i företaget nedan för de två åren. Avrunda till två decimaler.

Kassa- och balanslikviditet

Uppgift 10 Kassa- och balanslikviditet
Utifrån nedanstående balans och resultaträkning räkna ut kassalikviditet för 2019 och 2018. Avrunda till en decimal.

Uppgift 11 Kassa- och balanslikviditet
Utifrån nedanstående balans och resultaträkning räkna ut balanslikviditet för 2019 och 2018. Avrunda till en decimal.

Uppgift 12 Kassa- och balanslikviditet
Utifrån nedanstående balans och resultaträkning räkna ut kassalikviditet för 2017 och 2016. Avrunda till en decimal.

Uppgift 13 Kassa- och balanslikviditet
Utifrån nedanstående balans och resultaträkning räkna ut balanslikviditet för 2017 och 2016. Avrunda till en decimal.

Uppgift 14 Kassa- och balanslikviditet
Utifrån nedanstående balans och resultaträkning räkna ut balanslikviditet för 2019 och 2018. Avrunda till en decimal.

Uppgift 15 Kassa- och balanslikviditet
Utifrån nedanstående balans och resultaträkning räkna ut kassalikviditet för 2019 och 2018. Avrunda till en decimal.

Uppgift 16 Kassa- och balanslikviditet
Beräkna kassalikviditeten i företaget för de två senaste åren. Avrunda till två decimaler.

Uppgift 17 Kassa- och balanslikviditet
Beräkna balanslikviditeten i företaget för de två senaste åren. Avrunda till två decimaler.