Pay-back metoden lösningsförslag

Uppgift 1 pay-back metoden

Lösning:
4 300 000 / 800 000 = 5,375. 5,375<8 så köp. Den skall alltså köpas då återbetalningstiden är kortare än 8 år.

Uppgift 2 pay-back metoden

Lösning:
200 000/40 000=5. 5<7. Investeringen skall göras då hyvlaren betalar sig på 5 år vilket är kortare än 7 år.

Uppgift 3 pay-back metoden

Lösning:
Den skall inte köpas, 2 400 000 / 200 000 = 12. 12>6 så köp ej. Då återbetalningstiden för investeringen är längre än 6 år (12 år) bör det nya systemet ej köpas.

Uppgift 4 pay-back metoden

Lösning:
De skall anlitas. Inbetalningsöverskotten är dels minskade elkostnader med 20 000 kr och dels den ökade försäljningen på 15 000 kr vilket ger 35 000 kr. 150 000 / 35 000 = 4,2857. 4,2857<5. De skall alltså anlitas då återbetalningstiden är under 5 år.