Pay-back metoden

Uppgift 1 pay-back metoden

Gusten Grodslukare AB vill köpa in en nya maskin för att rulla kåldolmar. Man beräknar att de årliga besparingarna på löner blir 800 000 kr. Kostnaden för den nya maskinen är 4 300 000 kr. Återbetalningstiden som godkänns i företaget för nya investeringar är 8 år. Använd pay back metoden och avgör om maskinen skall köpas.

Uppgift 2 pay-back metoden

Cseke AB vill köpa in en ny hyvlare för 200 000 kr. De årliga inbetalningarna som de tror att denna kommer generera är värda 40 000 kr. Återbetalningstiden som godkänns för nya investeringar i företaget är 7 år. Använd pay-back metoden för att avgöra om hyvlaren skall köpas in.

Uppgift 3 pay-back metoden

Mårtenssons AB vill köpa in ett nytt ventilationssystem till sin fastighet. Det nya systemet är mer energisnålt och väntas bespara de 200 000 kr om året i elkostnader. Systemet kostar    2 400 000 kr. Återbetalningstiden som godkänns i företaget för nya investeringar är 6 år. Använd pay-back metoden och avgör om maskinen skall köpas.

Uppgift 4 pay-back metoden

Dahlin Mekaniska AB funderar på att hyra in Rolands elektriska AB för att serva några gamla maskiner. Detta tror de kommer dels minska elkostnaderna med 20 000 kr per år samt också öka effektiviteten så att man kan sälja för 15 000 kr mer per år. Rolans elektriska AB vill ta 150 000 kr för tjänsten. Återbetalningstiden som godkänns i företaget för nya investeringar är 5 år. Använd pay-back metoden och avgör om Rolands elektriska AB skall anlitas