Externredovisning

Externredovisning 1

 • Introduktion Övning 1-16
 • Redovisningens historia Övning 17-20

Totalt: 20 övningar

Totalt: 12 övningar

Totalt: 25 övningar

 • Räkna ut resultat teori Övning 1-5
 • Räkna ut resultat beräkningar Övning 6-12
 • Räkna ut eget kapital beräkningar Övning 13-20

Totalt: 20 övningar

Totalt: 17 övningar

Totalt: 11 övningar

 • Bokslutstablå periodiseringar
 • Fler övningar kommer i framtiden.

Totalt: 1 övning

Totalt: 9 övningar

Totalt: 5 övningar

 • Teori Övning 1-5
 • Beräkningsuppgifter Övning 6-9

Totalt: 9 övningar

 • Teori Övning 1-4
 • Beräkna Övning 5-7

Totalt: 7 övningar

 • Kassa- och balanslikviditet Övning 1-8
 • Omsättningstillväxt Övning 9-13
 • Balansomslutning-, personal- och omsättningstillväxt Övning 14
 • Rörelse- och nettomarginal Övning 15-19
 • Omsättning/anställd Övning 20-21
 • Reinvesteringsförmåga Övning 22
 • Räntabilitetsmått Övning 23-24
 • Stabilitetsmått Övning 25

Totalt: 25 övningar

Fler övningar kommer i framtiden

Externredovisning 2

 • En del av balansräkning
 • Balansräkningens alla delar Övning 1-35
 • Aktier, nyemissioner och fondemissioner Övning 32-35

Totalt: 35 övningar

 • En del av balansräkning

Totalt: 8 övningar

 • En del av balansräkning

Totalt: 5 övningar

 • En del av balansräkning
 • Enskild firma Övning 1-3
 • Handelsbolag Övning 4-6

Totalt: 6 övningar

 • En del av balansräkning
 • Teori Övning 1-9
 • Nyemission Övning 10
 • Fondemission Övning 11
 • Kombinerad nyemission och fondemission Övning 12

Totalt: 12 övningar

 • Bokslutsdispositioner Övning 1-3
 • Räkenskapsenlig avskrivning Övning 4-12
 • Periodiseringsfonder Övning 13-20

Totalt: 20 övningar

 • Allmänt Övning 1-11
 • K2 Övning 12-33
 • K3 Övning 34-53
 • Jämförelse mellan k2 k3 Övning 54-56

Totalt: 56 övningar

 • Teori Övning 1-7

Totalt: 7 övningar

 • Skatter teori Övning 1-5
 • Skatter beräkningsuppgifter Övning 5-17

Totalt: 17 övningar

 • Teori Övning 1-11

Totalt: 11 övningar

 • Teori årsredovisning, Övning 1-13

Totalt: 13 övningar

 • Generellt om räkenskapsanalys 14 Övningar
 • Tillväxtmått 4 Övningar
 • Likviditet och soliditet 19 Övningar
 • Effektivitet och lönsamhet 24 Övningar
 • Företagsanalys stora övningar  7 Övningar

Totalt: 68 övningar

IFRS

Totalt: 12 övningar

Totalt: 6 övningar

Totalt: 12 övningar

Fler övningar kommer i framtiden

Har du ett företag som du vill ska synas? Kontakta oss här!