Aktiebolag

Innehåll

Här finns allmän teori om aktiebolag som kan komma till användning i redovisningen.

Totalt: 7 övningar

Aktiebolag

Övning 1 aktiebolag

Vad är skillnaden på beskattning i ett aktiebolag och enskild firma?

Övning 2 aktiebolag

Vad menas med att ett aktiebolag är skattesubjekt jämfört med enskild firma och handelsbolag som inte är det?

Övning 3 aktiebolag

Vad menas med att aktiebolag “dubbelbeskattas”?

Övning 4 aktiebolag

Vilka av följande alternativ ska bokföras i ett aktiebolag?

  1. Bolagsskatt
  2. Skatt för utdelning

Övning 5 aktiebolag

Vad är preliminär skatt och hur beräknas denna fram?

Övning 6 aktiebolag

Vad skillnaden på beräknad skatt och slutgiltig skatt i samband med deklarationer?

Övning 7 aktiebolag

Varför bokför bara aktiebolag sina skattetransaktioner och inte enskild firma/handelsbolag?