Årsredovisning

Innehåll


Här finns teori om årsredovisningar.

Totalt 13 övningar

Teori årsredovisning

Övning 1 Årsredovisning

Vilka måste upprätta årsredovisningar?

Övning 2 Årsredovisning

Vad ska en årsredovisning innehålla?

Övning 3 Årsredovisning

Vilka måste underteckna årsredovisningen i ett aktiebolag?

Övning 4 Årsredovisning

Vilka måste underteckna årsredovisningen i en ekonomisk förening?

Övning 5 Årsredovisning

Vilka är de tre olika “resultatstegen” som BFN rekommenderar?

Övning 6 Årsredovisning

Vilka är de två uppställningsformerna för en resultaträkning?

Övning 7 Årsredovisning

En del av tilläggsupplysningar är allmänna upplysningar där väsentliga händelser efter räkenskapsåret slut ska visas, ge ett exempel på detta.

Övning 8 Årsredovisning

Vad krävs för att ett företag måste ha revision av redovisning?

Övning 9 Årsredovisning

Varför är det viktigt att revisorn har en oberoende ställning?

Övning 10 Årsredovisning

Ge exempel på vad som inte är oberoende ställning.

Övning 11 Årsredovisning

Vad innebär redovisningsrevision?

Övning 12 Årsredovisning

Vilka är de två granskningsmetoderna inom redovisningsrevision?

Övning 13 Årsredovisning

Vad innebär förvaltningsrevision?