Avskrivningar

Innehåll

Innehåll

Här finns teori och beräkningsövningar för räkenskapsenlig avskrivning.

Totalt: 9 övningar

Teori avskrivningar

Övning räkenskapsenlig avskrivning  1

Vad menas med avskrivning enligt plan?

Övning räkenskapsenlig avskrivning 2

Vad menas med räkenskapsenlig avskrivning?

Övning räkenskapsenlig avskrivning 3

Vilka två metoder/regler finns för räkenskapsenlig avskrivning och vilken av dem ska företag välja i sitt bokslut?

Övning räkenskapsenlig avskrivning 4

Varför anses räkenskapsenlig avskrivning som en bokslutsdisposition?

Övning räkenskapsenlig avskrivning 5

Ronny Raggares platta mark AB vill göra överavskrivningar på sin mark i Laholm. Den ingående balansen var 5 miljoner kr. Inga inköp eller försäljningar har skett. Hur stora överavskrivningar får göras?

Beräkningsuppgifter

Övning räkenskapsenlig avskrivning 6

Dora har fått i uppdrag av sin chef på en redovisningsbyrå att ta fram avskrivningsunderlaget för att sedan använda huvudregeln (avskrivning). Kunden på byrån har följande uppgifter.

  • Tidigare års UB 250 (anskaffningsvärden-ackumulerade avskrivningar)
  • En inventarie har köpts för 15
  • Ytterligare en inventarie har köpts för 50
  • En inventarie har sålts för 100

Beräkna avskrivningsunderlaget åt Dora

Övning räkenskapsenlig avskrivning 7

Åmåls traktorer AB är i bokslutsskedet för 2007. De vill bara göra beräkning av huvudregeln och vill ha hjälp att ta fram avskrivningsunderlag för beräkningen. De har införskaffat nedanstående inventarier och har IB på överavskrivningar på 100 och avskrivningen för samtliga inventarier är 20%/år.

  • 2005: 500
  • 2006: 300
  • 2007: 500

Övning räkenskapsenlig avskrivning 8

Marienette AB har införskaffat inventarier under sitt första verksamhetsår för 150 000 och sitt andra verskhetsår för 300 000. Inga överavskrivningar har tidigare skett. Man tillämpar en avskrivningstid på 10 år.’

A. Beräkna lägsta tillåtna skattevärde för andra året enligt huvudregeln.

B. Beräkna lägsta tillåtna skattevärde för andra året enligt kompletteringsregeln.

Övning Räkenskapsenlig avskrivning 9

Företaget Jordschakt i Gävle AB har anskaffat grävmaskiner 2005 för 900 000 kr. Detta företag vill alltid visa minsta möjliga värde varje år på sina inventarier. Gör därför bokslutsdispostioner för följande år till företaget

A. 2005

B. 2006

C. 2007

D. 2008

Använd ingående värden från tidigare år.