Begrepp inom externredovisning

Innehåll

Denna del kan användas för att få den grundläggande förståelsen för en grundkurs i externredovisning. Likväl för att repetera viktiga begrepp inför en examinering.

Totalt: 25 övningar

Begrepp inom externredovisning

Övning begrepp 1

Vad är inkomster, intäkter samt inbetalningar och vad skiljer de åt?

Övning begrepp 2

Katjas knasiga katter har sålt en litauisk katt i december 2019 och får betalt 2000 kr i januari 2020. Förklara händelsen med stöd av de tre begreppen inkomst, intäkt och inbetalning. 

Övning begrepp 3

Vad är utgifter, kostnader samt utbetalningar och vad skiljer de åt?

Övning begrepp 4

Ett företag köper in en maskin för 500 000 kr i januari 2018. Denna beräknas hålla i 10 år med lika stora värdeminskningar varje år. Betalningen sker den 14 februari 2018. Förklara händelsen med stöd av de tre begreppen utgift, kostnad och utbetalning.

Övning begrepp 5

Vilket av följande begreppspar används främst i en resultaträkning?

A. Inkomster och utgifter

B. Inbetalningar och utbetalningar

C. Intäkter och kostnader

Övning begrepp 6

Vilket av följande begreppspar används främst i en balansräkning?

A. Inkomster och utgifter

B. Inbetalningar och utbetalningar

C. Intäkter och kostnader

Övning begrepp 7

Vilket av följande begreppspar används främst i en kassaflödesanalys?

A. Inkomster och utgifter

B. Inbetalningar och utbetalningar

C. Intäkter och kostnader

Övning begrepp 8

Vad är avskrivningar?

Övning begrepp 9

Vad är en nedskrivning?

Övning begrepp 10

Vad är en anläggningstillgång?

Övning begrepp 11

Vad är en omsättningstillgång?

Övning begrepp 12

Vad är en affärshändelse?

Övning begrepp 13

Vad är en tillgång?

Övning begrepp 14

Vad är en skuld?

Övning begrepp 15

Vad är eget kapital?

Övning begrepp 16

Vad är saldo?

Övning begrepp 17

Vad är resultatet?

Övning begrepp 18

Vad är årets resultat?

Övning begrepp 19

Vad är en årsredovisning?

Övning begrepp 20

Vad är en resultaträkning/rapport?

Övning begrepp 21

Vad är en balansräkning/rapport?

Övning begrepp 22

Vad är utgående moms?

Övning begrepp 23

Vad är ingående moms?

Övning begrepp 24

Vad är intressentmodellen för något?

Övning begrepp 25

Ge exempel på två intressenter i intressentmodellen.