Bokslutsdispositioner Lösningsförslag

Räkenskapsenlig avskrivning

Övning 9 Räkenskapsenlig avskrivning

Lösning:
IB 250
+inköp 65
-försäljning 100
= avskrivningsunderlag 215
Svar: 215 kr

Övning 10 Räkenskapsenlig avskrivning

Lösning:
IB 440 (anskaffningsvärde 800- ackumulerade avskrivningar 300*0,2 och 500*0,4 – IB överavskrivningar 100= 440) 
+inköp 500
-försäljning 0
= 940 kr avskrivningsunderlag

Övning 11 Räkenskapsenlig avskrivning

Lösning:

 1. Huvudregeln
  IB 135 000 (150 000*(9/10))
  +Inköp 300 000
  -försäljning 0
  =avskrivningsunderlag 435 000
  435 000* 0,7=304 500
  Svar: 304 500 kr värdering enligt huvudregel                                   
 2.  Kompletteringsregeln
  300*0,8=240 000
  150*0,6=90 000
  0
  0
  =330 000
  Svar: 330 000 kr enligt kompletteringsregeln

 

Övning 12 Räkenskapsenlig avskrivning


 1. 2005:
  Huvudregeln
  IB 0
  +Inköp 900 000
  -försäljning 0
  =avskrivningsunderlag 900 000
  900 000* 0,7=630 000
  630 000 värdering enligt huvudregel

  Kompletteringsregeln
  900 000*0,8=720 000
  0*0,6=0
  0*0,4=0
  0*0,2=0
  =720 000
  720 000 enligt kompletteringsregeln
  Svar: Vi väljer värddering enligt huvudregeln 630 000 kr                
 2. 2006:
  Huvudregeln
  IB 630 000
  +Inköp 0
  -försäljning 0
  =avskrivningsunderlag 630 000
  630 00* 0,7=441 000
  441 000 värdering enligt huvudregel

  Kompletteringsregeln
  0*0,8=0
  900 000*0,6= 540 000
  0*0,4=0
  0*0,2=0
  =540 000
  540 000 enligt kompletteringsregeln
  Svar: Vi väljer värdering enligt huvudregeln 441 000 kr                  
 3. 2007:
  Huvudregeln
  IB 441 000
  +Inköp 0
  -försäljning 0
  =avskrivningsunderlag 441 000
  441 000* 0,7=308 700
  308 700 värdering enligt huvudregel

  Kompletteringsregeln
  0*0,8=0
  0*0,6=0
  900 000*0,4= 360 000
  0*0,2=0
  360 000
  360 000 enligt kompletteringsregeln
  Svar: Vi väljer värdering enligt huvudregeln 308 700 kr                  
 4. 2008
  Huvudregeln
  IB 308 700
  +Inköp 0
  -försäljning 0
  =avskrivningsunderlag 308 700
  308 700* 0,7=216 090
  216 900 värdering enligt huvudregel
  Kompletteringsregeln
  0*0,8=0
  0*0,6=0
  0*0,4= 0
  900 000*0,2=180 000
  =180 000
  180 000 enligt kompletteringsregeln
  Svar: Vi väljer värdering enligt kompletteringsregeln 180 000

Periodiseringsfonder

Övning 18 periodiseringsfonder

Lösning:

 1. a) 118 750 kr
  475 000*0,25= 118 750 kr
 2. 280 012,5 kr
  475 000-118 750 = 356 250 kr
  356 250-(356 250*0,214)=280 012,5 kr resultat efter skatt

Övning 19 periodiseringsfonder

 Lösning:
105 000 kr
(500 000-120 000+50 000-10 000)*0,25=420 000*0,25=105 000 kr

Övning 20 periodiseringsfonder

Lösning:
943 750 kr
(5 000 000-1 150 000-150 000+75 000)*0,25=3 775 000*0,25= 943 750 kr