Eget kapital lösningsförslag

Enskild firma

Uppgift 1 Eget kapital

Lösning:
264 000 kr
200 000 – 30 000 + 5000 + 89 000 = 264 000 kr

Uppgift 2 Eget kapital

Lösning:
240 600 kr
200 000 – 50 000 – 60 000 + 50 600 = 240 600 kr

Uppgift 3 Eget kapital

Lösning:
934 800 kr
400 000 – 200 + 500 000 + 35 000 = 934 800 kr

Uppgift 4 Eget kapital

Lösning:

Beräknad fördelning av resultat:
Fördelning av resultat enligt nedan:
Sara = 84 750
Sippe = 115 250

SaraSippeSumma
Arvode20 000 kr50 000 kr70 000 kr
Ränta2 000 kr2 500 kr4 500 kr
Fördelat resultat62 750 kr62 750 kr125 500 kr
Summa84 750 kr115 250 kr200 000/Årets resultat

Utgående balans egna kapital konton:
Sara = 174 750 kr
Sippe = 260 250 kr

SaraSippe
Ingående balans100 000 kr125 000 kr
Privat insättning+50 000 kr+50 000 kr
Privatuttag-60 000 kr-30 000 kr
Resultat+84 750 kr+115 250 kr
Utgående balans174 750 kr260 250 kr

Uppgift 5 Eget kapital

Lösning:

  1. 500 000-300 000+600 000-300 000+300 000=800 000 kr UB
  2. 300 000 kr alltså resultatet.

 

Uppgift 6 Eget kapital

Lösning:
Fördelning av resultat enligt nedan:
Ronny = 147 327,33 kr
Conny = 358 345,33 kr
Sonny = 94 327,33 kr

RonnyConnySonnySumma
Arvode80 000 kr300 000 kr0 kr380 000 kr
Ränta9 000 kr18 kr36 000 kr45 018 kr
Fördelat resultat58 327,33 kr58 327,33 kr58 327,33 kr174 982 kr
Summa147 327,33 kr358 345,33 kr94 327,33 kr600 000 kr/ Årets resultat

Utgående balans egna kapital konton:
Ronny = 227 327,33 kr 
Conny = 448 345,33 kr 
Sonny = 594 327,33 kr

RonnyConnySonny
Ingående balans100 000 kr200 kr400 000 kr
Privat insättning+300 000 kr+89 800 kr+400 000 kr
Privat uttag-320 000 kr-300 000 kr
Resultat147 327,33 kr358 345,33 kr94 327,33 kr
Utgående balans227 327,33 kr448 345,33 kr594 327,33 kr